Orsaken till att Sverige bestämde sig för att införa allmän skattefinansierad barnomsorg var inte, mot vad man kan tro om man följer dagens debatt, att erbjuda pedagogisk verksamhet. Utan att båda föräldrarna – läs: även mammorna – skulle kunna arbeta heltid.

Därmed inte sagt att det är fel att den pedagogiska ambitionen har höjts, slagits fast i en läroplan och numera också kommer barn till hemmavarande föräldrar till del. Tvärtom.

Men man får aldrig glömma att barnpassning är en central del av barnomsorgens uppdrag. Det är därför det står i lagen att även om kommunen inte är skyldig att erbjuda omsorg under kvällar, nätter och helger, ska den sträva efter att erbjuda omsorg i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete.

Det kommer Flen inte att göra. Det framgår i den artikel som Eskilstuna-Kuriren publicerade i lördags.

Där förklarar föräldrar som arbetar inom hemtjänsten och som personlig assistent att de inte vet hur de ska få ihop vardagen om indragningen av nattisblir verklighet. I reportaget berättas om en ensamstående mamma som har 13-timmarspass som personlig assistent, och som slutar efter att den ordinarie förskole- och fritidsverksamheten har stängt. Dessutom får hennes äldsta barn, enligt de nya reglerna, ingen omsorg under helgerna, eftersom åldersgränsen sänks från 12 till 9 år.

Här säger barn- utbildnings- och kulturnämndens ordförande Roger Tiefensee (C) att man exempelvis kan lösa situationen genom att försöka ändra i arbetsschemat. Men att anpassa arbetstiderna till barnomsorgens vanliga öppettider är inte möjligt för alla.

Dels eftersom alternativet till att jobba på obekväm arbetstid mycket väl kan vara att man blir arbetslös alternativt inte kan jobba heltid och därför behöver ekonomiskt stöd. Dels eftersom nästan 40 procent av alla löntagare jobbar på kvällar, nätter eller helger, där många av nattarbetarna är anställda i den offentliga sektorn, som äldreomsorg, sjukvård, polis och räddningstjänst. Alltså den sortens verksamheter som alla förväntar sig ska fungera dygnet runt.

Om vi inte accepterar att akuten är stängd på natten eller att brandkåren bara släcker bränder under kontorstid, bör detvara självklart med barnomsorg på obekväm arbetstid. Inte minst eftersom ett borttagande av den möjligheten slår hårdast mot anställda inom arbetaryrken, eftersom de till skillnad från många tjänstemän inte kan avsluta sina arbetspass hemifrån.

Hur illa situationen för många är märks i en LO-rapport från 2012, där var fjärde förälder uppger att den inte kan arbeta heltid på grund av förskolans öppettider, vilket är alarmerande för yrkesgrupper som i många fall har rekryteringsproblem och behöver alla arbetade pass de kan få.

Det gäller rimligtvis även i Flen.