Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) var i Eskilstuna i onsdags. Där kritiserade han kommunens planer på att bygga ut Kjula flygplats för att bedriva passagerartrafik. Det är fel att satsa kommunala medel på att öka flygandet när det politiska målet måste vara att minska klimatpåverkan, sa Bolund i en intervju med P4 Sörmland.

Kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, Jimmy Jansson (S), reagerade starkt. Ministern ska inte lägga sig i vad Eskilstuna gör, menade han. Att skattepengar ska pumpas in i projektet är, enligt Jansson, ”ett rykte som Miljöpartiet och någon ledarsida sprider konsekvent. Jag har aldrig sagt det”.

Men Per Bolund har rätt. Att kasta in kommuninvånarnas pengar för att elda på flygandet är ekonomiskt ansvarslöst och miljöpolitiskt aningslöst. Jimmy Jansson däremot har tappat bort sig helt i argumentationen.

För visst har han sagt precis det som han nu säger att han aldrig har sagt. Så här skrev han i ett debattinlägg den 8 november 2017:

”Det ramverk som bolaget [Eskilstuna logistik och etablering AB, red. anm.] har att förhålla sig till är att kommunen är villig att möta upp med investeringar i infrastruktur, på affärsmässig grund, mot garantier och säkerhet för andra investeringar och satsningar från privat håll. Med infrastruktur kan menas allt från att bredda och förlänga landningsbana till att åstadkomma ett tågstopp med perrong på Svealandsbanan vid logistikparken.”

Kommunala medel ska alltså användas till att anpassa flygplatsen till passagerartrafik. Det spelar i sammanhanget ingen roll ur vilken av kommunens påsar pengarna tas. De tillhör Eskilstunaborna. Den utgiften kvarstår även om något privat företag skulle vara villigt att bidra.

Jimmy Janssons resonemang om flygvolym och ekonomi i övrigt är halsbrytande. Kjula flygplats förväntas kunna konkurrera ut andra hårt skattesubventionerade flygplatser i Mellansverige. Men det ska inte kosta kommunen något och det totala flygandet ska inte öka.

Eskilstunas konkurrenter har redan lagt miljardbelopp enbart för att täcka underskotten på sina flygplatser. Flera av dem är underutnyttjade. Men Kjula ska ta resenärer från dessa flygplatser utan att använda kommuninvånarnas pengar till driften. Det är inte seriöst.

Och så sa Jimmy Jansson ytterligare en intressant sak om Per Bolunds synpunkter: ”Jag skulle kanske förstå kritiken om det vore så att han i ryggsäcken hade med sig de satsningar som vi skulle vilja ha på Svealandsbanan, med dubbelspår hela vägen”.

Ja, det finns en koppling mellan de två sakerna, men bara om man vänder på det. Varför ska regeringen lyssna på Eskilstunas vädjanden om statliga medel till uppgradering av Svealandsbanan, när kommunen har så gott om pengar att den är villig att spendera dem på flygäventyr?