De senare har i flera fall – SD är ett av exemplen – vuxit fram ur nynazismen, men har sedan kommit att ge livsluftåt nya smågrupper som öppet skyltar med nazistiska metoder och nazipräglade symboler.

En organisation som NMR – den påstått "nordiska" "motståndsrörelsen" kan närmastjämföras med någon av de mer extrema smågrupperna som på 70-talet, under den förra vågen av extremism och antidemokrati. höll till vänster om Vänsterpartiet Kommunisterna.En rad rivaliserande sekter delade ideologisk referensram med Lars Werners riksdagskommunister. De blandade på olika vis arvet från Marx och Lenin med missnöjespolitik och ogillande av det demokratiska samhället. Grupperna splittrades, slogs ihop och bytte namn, som kunde innehålla ord som "arbetare" eller "revolutionär".

NMR sprider flitigt sina klisterlappar och hotelser. Som framgår på nyhetsplats detta ökat, särskilt i Flen, men även i Eskilstuna.

I dagens extremistvåg motsvarar NMR någon av de mer högljudda i 70-talskommunismen, men stalinism är utbytt mot hitlerism, och rasismen har ersatt proletariatets diktatur. NMR har tagit den plats i sektbiotopen där det tidigare fanns en organisation som sade sig vara en "nationalsocialistisk front", men som senare förfalskade sin beteckning och påstod sig vara ett parti som skulle vara "svenskarnas".

NMR har annars utmärkt sig med en rad våldsbrott av olika slag, medlemmar har häktats för bombattentat, och de har förekommit i en del våldsamma upplopp, däribland ett angrepp av en hop män mot polisen. Det finns ett stort inslag av dömdakriminella i denna organisation. Mendömda är överrepresenterade i fler delar av högerradikalismen, bland annat i SD. NMR är dock i särskilt hög grad ett givet studieobjekt för kriminal- och säkerhetspolis. Kombinationen av kriminalitet och mindre organisationer inom en bredare extremistisk våg är ingen nyhet, sådant har hänt förr. I Danmark gav en del av 70-talets röda extremistvåg upphov till en rånarliga, som bland annat begick ett polismord.

Trots sin öppet visade extremism är dock de små ytterkantssekterna inte på egen hand något större reellt hot mot landets välfärd och samhällsklimat. Deras våldsbrottsidéer och relationer till utländsk extremism gör dem visserligen till riskfaktorer för allvarliga övergrepp mot enstaka privatpersoner och även politiska attentat. De kan stå för det praktiska utförandet av ett våld som inspireras av samhälls- eller grupphatet i de nätmedier som opererar i anslutning till bland annat SD.

Mycket farligare för de demokratiska länderna är dock de konstlat mer folkliga rörelser som döljer sin skarpaste extremism i slöjor av populism, klass- och rasfördomar och ekonomiska fusk- och voodookonster. Det är sådana partier, ibland röda, men för närvarande vanligen bruna, som kan ta sig in i riksdagar och bidra till att lamslå parlamentarismen. Såväl större som mindre ytterhögerorganisationer deltar dessutom, öppet eller fördolt, i det undergrävande av demokratiernas samarbete som Putins Ryssland vill uppnå.

Extremvänstern var bra för Kreml. Så är det också med extremhögern i dag.