Det handlar om att öka budgeten, flytta pengar mellan poster och få tillräckligt mycket personal på rätt plats. Men så finns det kvalitet som inte kostar särskilt mycket eller något alls. Det handlar om attityder, bemötande, rätt kunskap och förmåga att se behov.