För det första:Grupperna i förskolan måste minska. De senaste årens stora ökning av barn har gjort att målet har varit svårt att nå. Orsaken är att det tar tid att bygga förskolor och att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens också i denna bransch.

För det andra: Socialdemokraterna har medverkat till att det avsatts pengar i kommunens budget för att bygga 70 nya förskoleavdelningar med lön för att anställa personal till detta. Mindre grupper kräver fler förskolor!

För det tredje: Vårt förslag om att reducera och på sikt ta bort barnomsorgsavgiften bygger på två tunga argument:

- Skolan i Sverige ska finansieras gemensamt. Den ska inte kosta olika beroende på föräldrars inkomst. Barnfamiljer har ofta höga omkostnader. Mellan 2 000 och 3 000 kronor i månaden för en typisk barnfamilj med små barn och där båda föräldrarna jobbar kostar avgiften. Till skillnad mot en generell skattesänkning i kommunen som skulle ge samma familj kanske någon hundralapp mer i månaden.

- Avgiften kan ses som en straffavgift på arbete. Arbete betalar för såväl pensioner som välfärd. De föräldrar som arbetar samtidigt som de har barn i förskoleålder med allt vad det innebär för livspusslet ska rimligtvis inte straffas genom högre avgift till förskolan än den som är arbetslös eller studerar. En sorts socialdemokratisk arbetslinje således.

Ja. Socialdemokraterna är öppna för att pröva om fritidsverksamheten kan göras mer tillgänglig för barn till arbetslösa/studerande såväl som att vistelsetiden i förskolan efter utvärdering och om garantier för att grupperna inte växer kan ökas från de i dag 25 timmarna. Det går före sänkt skatt.

Nej. Detta kan inte ställas mot äldre. Lumpet försök. Socialdemokraterna vill på statlig nivå ta bort den av borgarna införda pensionärsskatten. Och har så börjat göra. På lokal nivå har Socialdemokraterna medverkat till att minst fem nya äldreboenden byggs. Vi vill skapa ett större seniorcentrum och värna de fria resorna med buss för 65+ som nu utökas till helger.

Jimmy Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

Svar: Bakom alla ord från Jimmy Jansson kvarstår faktum: Socialdemokraterna väljer en penninggåva till barnfamiljer framför resurser till förskolan. Det är fel prioritering i en tid då förskolan och andra kommunala verksamheter behöver byggas ut. Att vallöftet även visar att Socialdemokraterna i Eskilstuna inte tror på sitt eget valbudskap om sänkt skatt kontra välfärd är ett mindre problem i sammanhanget.

Alex Voronov