Replik I en krönika den 31 maj oroar sig Malin Lernfelt över att elever i grundskolan inte stimuleras tillräckligt av digitala läromedel. Som exempel lyfter Lernfelt fram Digilär, som ägs av Natur och Kultur. I takt med att våra barns vardag raskt digitaliseras kan detta vara en oro som Lernfelt delar med många föräldrar och det är bra att frågan kommer upp till diskussion.

Med utgångspunkt i regeringens digitaliseringsstrategi driver skolmyndigheter och kommuner ett intensivt arbete för hur den svenska skolan på bästa sätt ska kunna dra nytta av digitaliseringen. För oss på Natur och Kultur är det självklart att bidra med vår kompetens och erfarenhet. Vi vill erbjuda både tryckta och digitala läromedel av högsta kvalitet.

Båda formaten har sina fördelar och båda är under ständig utveckling för att i så hög grad som möjligt stimulera eleverna till lärande och nyfikenhet. Vi ställer samma krav på kvalitet och forskningsförankring för båda formaten. Självfallet utgår båda också från att läraren är nyckelperson i undervisningen för att vägleda och utmana eleverna.

Digitala läromedel skapar pedagogiska mervärden genom interaktivitet, kontinuerligt uppdaterat innehåll, fördjupningsmaterial och särskilt stöd till elever med funktionsvariation. Digilär kan anpassas efter varje elevs behov och individuella förutsättningar, utan att för den skull på något vis sänka kravnivån.

På Natur och Kultur anser vi att digitaliseringen innebär stora pedagogiska möjligheter som är värda att investera i. Digitala läromedel har en självklar plats i dagens och framtidens skola, inte minst för att rusta våra barn och ungdomar för ett allt mer digitalt samhälle.

SVAR: Det stora problemet är just att såväl skolmyndighet som kommuner inte alls bidrar till att skolan på bästa sätt skall kunna dra nytta av digitaliseringen. Tvärtom kastar man sig huvudlöst in i reformer som saknar vetenskaplig grund. Vi vet i dag att allt fler unga har svårt att läsa och förstå längre texter, vi vet att kunskapsluckorna blir allt djupare och att det digitala fokuset bidrar till detta.

Utifrån de texter som Natur och kultur använder för att sälja in Digilär är det tydligt att man vill göra vinst på att ytterligare driva på en tveksam utveckling. Ja, våra barn behöver rustas för framtiden, men det bästa sättet att göra det på är inte att invagga dem i falska föreställningar om att man aldrig behöver kämpa för att nå nya insikter och kunskaper.