Signerat av Alex Voronov Flens kommunalråd Anders Berglöv (S) opponerar mot, som han säger, krafter som vill bygga murar runt Sverige och EU. ”Murarna är ingen lösning för mig”, säger han till tidningen.

Berglöv preciserar inte vilka dessa krafter är och ringar inte in frågan närmare men syftar uppenbart på dem som vill stoppa invandringen. Det är bra. Men det är också ett politikområde där hans eget parti har svängt från välkomnande till avvisande. Åtskilliga socialdemokrater ser inte färre flyktingar som få nog.

Samtidigt är det en fråga där kopplingen mellan det europeiska och det lokala blir tydligt. Det är EU, snarare än Sverige, som har de mest kraftfulla verktygen för att styra hur många skyddsbehövande som kommer in i Europa och tar sig vidare till vårt land. Det är EU:s gränspolitik och Turkietavtal som förvandlat det som i diskussionen kallats ”flyktingström” till en rännil.

I förlängningen har det blivit färre invandrare till Flen, åter ett minskande invånarantal och fortsatt skev befolkningssammansättning med en hög andel äldre. Och det är det som är Flenspolitikernas stora huvudvärk.

Flen får göra det bästa av situationen och jobba med det man kan – förbättra skolan, omsorgen, tryggheten, näringslivsklimatet och så vidare. Allt detta är omskrivet och känt. Men det handlar även om synen på den egna bygden, inte minst hos politiker.

”Har man en självbild om att vi inte är så bra? Eller är det omgivningen som har en bild av att Flen inte är något bra? Jag vet inte. Men det är något vi får arbeta med. För förutsättningarna finns här”, säger Anders Berglöv.

Bra. Arbeta med det. En början är att kommunalrådet i intervjuer slutar tala om Flen som en plats som inte är något bra. För oavsett vem han tillskriver den uppfattningen bidrar han till att sätta en bild.

Flen är bra. Det är en industrikommun och en företagarkommun. I Flen finns de vackraste miljöerna som Sörmland och därmed Sverige kan uppbåda. Flen är stad, landsbygd, tillverkning, strävsamhet, historia, mångkultur, livskvalitet, det lilla med närhet till det stora.

Flen har mycket att vara stolt över. Tala om det.