Ledare Moderaterna i Vingåker vill utöka antalet skoldagar i kommunens grundskolor, från dagens 178 till 183. Förslaget ligger i linje med Sörmlandsdistriktets motion till den senaste moderatstämman, där det föreslog att det lägsta antalet skoldagar per läsår i Sverige ska utökas från 178 till just 183.

Då skulle Sverige komma lite närmare OECD-snittet, där antalet undervisningstimmar i grundskolan ligger på 7 538, mot Sveriges 6 890.

 

Tyvärr säger barn- och utbildningsnämnden i Vingåker nej till förslaget, trots att det inte finns någonting som säger att en kommun måste lägga sig på lägstanivån. Redan i dag är det upp till varje kommun att avgöra hur långt ett läsår ska vara, så länge den håller sig till mellan 178 och 190.

Exempelvis kommer antalet skoldagar i Eskilstuna att utökas från 180 till 182 under den här mandatperioden.

 

Vid en första anblick låter kanske skillnaden mellan 178, 183 och 190 inte som särskilt stor. Men om man låter eleverna gå i skolan i 183 dagar i stället för i 178, innebär det en extra skolvecka per år eller ytterligare tio veckor under en hel grundskoletid, inklusive förskoleklassen. 

Lägger man till ytterligare sju dagar, så att man landar på 190, blir det tolv extra utbildningsdagar per år. Alltså 120 dagar under tio läsår, vilket motsvarar mer än en extra termin, utan att man förlänger skolplikten. 

Däremot kommer framför allt sommarlovet att kortas. Kanske till åtta veckor, vilket är lika många som de norska eleverna har.

 

Därmed inte sagt att Vingåkers barn- och utbildningsförvaltning inte har en poäng när den skriver att undervisningens upplägg är avgörande för resultaten samt att skolorna måste jobba mer med att få ner frånvaron. Att den uppgick till nästan 18 procent av studietiden i en del högstadieklasser i höstas är givetvis alldeles för högt.

Det spelar ingen roll hur långa terminerna är, om eleverna inte är på plats.

 

Men det ena utesluter inte det andra. Vingåker kan mycket väl bevilja färre ledigheter, stävja skolk och förbättra kvaliteten på undervisningen, samtidigt som antalet skoldagar blir fler. 

Den som är på plats och får undervisning i ytterligare tio veckor under sin grundskoletid, lär sig givetvis mer än den som inte får det.