Motverkar eller uppfyller de mål för verksamheten? Vad blir resultaten, för eleverna, för patienterna? Om sådana frågor inte ställs, eller om man arbetar så att de inte kan undersökas och besvaras, hålls både väljare och deras folkvalda ovetande.