En sommar som aldrig tycks ta slut, eller för den delen brinna ut. Runt om i landet härjar tiotals skogs- och gräsbränder. Orsaken beror både på människors slarv med grillar, såväl som värmen. Oavsett orsak är det ett rent helvete att släcka bränder i knastertorr mark. Det blir heller inte enklare när halva Sverige gått in i semesterdvala, samtidigt som vattenbristen gör sig ständigt påmind.

Ändock tycks de rådande samhällsproblemen ha gått många människor förbi. Trots upprepande artiklar och uppmaningar om eldnings- och vattenförbud har människor letat sig ut i skogarna för att grilla. Vad är en dag i skogen utan en grillad korv? En liten glödande kolbit kan tyckas vara ofarlig, särskilt om du redan anser att ditt släckningsförsök lyckats. De snustorra skogarna är i nuläget en krutdurk och allt som krävs är en gnista och en gnutta oförsiktighet.

Alla, inklusive du som läser detta, har ett ansvar att inte bidra till ökade risker för bränder. I veckan var flertalet boende i Ljusdal tvungna att lämna sin hem till följd av bränderna. Det är med risk för liv och hälsa som människor flyr från sina hem som kan försvinna i lågorna.

Du som medmänniska och medborgare har ett personligt ansvar att inte utgöra en risk för andras liv och hälsa. Du kan även bidra med att hjälpa till i brandutsatta områden. Myndigheterna jobbar för fullt med att släcka alla bränder i landet, men resurserna räcker inte till. Fler borde fråga sig själva om de kan bidra till arbetet på plats.

Frivilligverksamhet utgör en viktig del i vårt totalförsvar, både för vår inre och yttre säkerhet. Hemvärnet är kanske den mest kända frivilligverksamheten som hjälper till vid samhällstörningar och kriser. Civil brandbekämpning behöver också fler deltidsanställda brandmän som kan kallas in vid behov. Vid större brandsläckningsarbeten - exempelvis nu i Sveriges skogar - behövs mer personal.

Det är inte alltid så enkelt att locka till sig deltidsarbetare. Samma problem finns inom försvaret som behöver deltidsarbetande reservofficerare. Förra året hängde Oxelösunds deltidsbrandkår löst, vilket uppmärksammades i SN. Kollektivavtalen försämrades avsevärt för deltidsanställda brandmän, vilket resulterade i ett flertal uppsägningar runt om i landet (30/1-17). I nuläget saknas 2500 deltidsbrandmän i Sverige och i veckan uttalade sig MSB:s generaldirektör Dan Eliasson att utbildningsplatserna ska utökas från två till tio ställen i landet (DN, 18/7). Frågan återstår om tillräckligt många kommer söka sig till ett yrke med konkurrenssvaga löner.

Om fler deltidsbrandmän ska anställas, krävs det liksom för att få fler poliser i arbete, en konkurrenskraftig lön. När krisen kommer, vilket den gjort på flera håll runt om i Sveriges skogar, får vi se vad som händer när kostnaderna ska sänkas till varje pris, och priset kan bli högt. En satsning kan låta bra, men om den inte sker i samklang med helheten riskerar det önskade resultatet att utebli.