Ledare Att flygplan under kommande årtionden kan bli mer fossilsnåla, ibland kanske fossilfria, minskar inga utsläpp från dagens resor. Det bör Nyamko Sabuni inse, och vara öppen med att klimatpolitik inte går att begränsa till smärtfria ekonomiska medel.

När pris sätts på utsläppen känns det. Tillverkningsmetoder och konsumtionsmönster ändras.

Investeringar i fossilneutral energiförsörjning eller miljövänligare transportmedel betyder att de resurserna inte kan användas till annat i dag. Klimatpolitik är nödvändig, men inte smärtfri och inte enkel. En avstängd svensk reaktor betyder att mindre el exporteras, bortfallet kan ge mer koleldning i grannländer. Det vi producerar för export gör ofta global klimatnytta. Skogsbrukets timmerexport ersätter delvis plast, metaller och betong utomlands.

Det vi förbrukar här hemma leder däremot till samma slags utsläpp, så länge tekniken är densamma, oavsett var råvaror hämtas eller produkter köps. Klimatpolitik som begränsar konsumtion, eller ger bättre hushållning med energikrävande insatsvaror, får positiv klimateffekt. Men just sådana insatser blir ofta föremål för missnöje, och frestar till korttänkt missnöjespolitik.

De sammanhangen har Nyamko Sabuni, innan hon blev partiordförande, rimligen fått mycket kontakt med under några år som anställd på konsultföretaget ÅF (förr Ångpanneföreningen). Men det var ett märkligt selektivt genomslag för de kunskaperna i en intervju i Expressen, som mycket rörde klimat och energi.

Att statsbidrag till cyklar med elmotor är generöst stöd till relativt små resultat är en lättköpt poäng. Men vill man kritisera sådana punktsubventioner bör man inte väja för klartext om vad det långt mer effektiva är, att skatteuttaget läggs med mer tyngd på fossila bränslen. Det underlättar sänkt skatt på arbete, men kräver en del åtgärder för glesbygd och för arbetspendlare utan tillgång till tåg eller buss.

Skattereform med bland annat sådan inriktning finns i det arbetsprogram Liberalerna och andra står bakom. Nyamko Sabuni borde inte undvika ämnet.

Man behöver inte ha gått i lära på ÅF för att inse att bättre, energisnål teknik ofta får genomslag med fördröjning. Stora flygplan med tunga batterier för eldrift är dessutom en teknik som möter avsevärda problem, fast den blivit populär som undanflykt från att investera i snabbtåg eller ta ut skatt på flygresor.

Ekonomiska drivkrafter underlättar att skilja på mer och på mindre angelägna flygresor och att skära ned på de senare. Staten skulle till exempel kunna sätta högre internpris på att högskolor och myndigheter gör tjänsteresor med flyg.

I stället för att vidröra denna något heta potatis gör Nyamko Sabuni som många andra, och säger till Expressen att det är ”viktigt att fokusera på hur vi får flygen rena, snarare än att resa mindre”.

Men rätt har hon i att det kommer att behövas väldigt mycket mer elström för transporter och industri, och att detta inte går ihop med att kärnkraft stängs av och ingen ny kommer till.