De närmaste åren är bred samverkan över blockgränsen nödvändig på flera områden. Det hade i dag varit ett bättre läge om fler sådana frågor redan varit lösta blocköverskridande, denna eller föregående mandatperiod.

Annie Lööfs (C) inlägg i fredagens Dagens Nyheter skiljer sig fördelaktigt från mycket av det som nu sägs från M- och S-håll. Arbetsmarknadsfrågor och arbetsförmedling, skattepolitik och bostadsbyggande är nya områden hon särskilt pekar på som angelägna för blocköverskridande samverkan. Vidare vill hon ändra och lägga till en del saker i migrationspolitiken, däribland återinförd familjeåterförening mellan barn och föräldrar.

Något som Annie Lööf inte skriver, men är viktigt att tänka på, är att två mandatperioder i rad har takten i stället avtagit i framåtsyftande reformer. Många sådana har blockerats av kortsiktiga nejmajoriteter. Viljan till mer samarbete över den gamla blockgränsen har fattats. Nu är det internationella läget mer oroväckande, i såväl klimat- och miljöfrågor som i den militära säkerhetspolitiken. Ekonomiska risker från utlandet tornar upp sig. USA:s president slänger handelshinder omkring sig. En del växande finansiella obalanser påminner obehagligt om åren före 2008.

Det har blivit än mer riskabelt om demokratins handlingsförmåga undergrävs av samarbetssvårigheter över blockgränsen, så att fältet lämnas mer fritt för extremistpartiers agitation. Valrörelsen behöver öppna, inte stänga, dörrar för att både ekonomisk och social reformpolitik och eventuell akut krishantering kan ske över blockgränsen.

Sådant kräver förmåga att kompromissa. Då behövs insikten att den som vill detta måste ta rimlig hänsyn till andra inkomst- och intressegrupper än de man själv har närmast till. Inte minst gäller det arbetsmarknaden och förhållandet mellan arbetstagares och arbetsgivares organisationer.

Både välfärdens ekonomiska grund och ett arbetsliv där det är lätt att komma in och lära sig och utvecklas är beroende av ett näringslivsklimat som möjliggör hög sysselsättning och starka skattebaser.

Samhällsdebatten behöver ställa mer bestämda krav på arbetsmarknadsorganisationer och andra partsintressen. De behöver visa samförståndsanda och nytänkande, och framför allt låta bli att polarisera politiken och försvåra kompromisser.

Partier med anspråk på att styra landet gör också klokt i att inte ledas vilse av närsyntheten hos närstående intresseorganisationer. Annie Lööf glider diskret förbi hur detta gäller henne själv. För samhällsekonomin är det angeläget att sänka de ytterst hårda skatterna på inkomstökningar.

Detta hänger sakligt sett ihop med att en del undantagsregler tas bort, även sådana som är mycket kära för Centern närstående företagarorganisationer. SoPartier med anspråk på att styra landet gör också klokt i att inte ledas vilse av närsyntheten hos närstående intresseorganisationer.mliga företagare kan sedan tiden före 2006 använda anställdas lönesumma för att flytta egen inkomst från arbete till kapital.

Den som främst slår vakt om det privilegiet motverkar den större reform som näringsliv och arbetsmarknad behöver.