Här är tio positiva nyheter som inträffat eller presenterats sedan den förra listan skrevs i slutet av februari

1. IS i Syrien är besegrat. IS sista fäste i Syrien, Baghouz, är besegrat. Detta meddelade den kurdiskleda och USA-stödda Syriska Demokratiska Styrkorna (SDF) den 23 mars. Detta innebär inte att terrorsektorn IS utplånas, men det ändå ett tydligt framsteg i kampen mot IS.

2. Kalifornien stoppar dödsstraff. Kaliforniens guvernör Gavin Newsom undertecknade den 13 mars en order som innebär delstaten ska sluta tillämpa lagen om dödsstraff tillsvidare. Totalt finns det 737 dödsdömda fångar i de kaliforniska fängelserna.

3. Storbritanniens utsläpp är nu lika låga som de var på 1880-talet. 2018 var det sjätte året i rad som Storbritanniens koldioxidutsläpp minskade. Det innebär att Storbritanniens koldioxidutsläpp nu är de lägsta som uppmätts sedan 1888, med undantag för år då det var stora strejker, enligt den prisbelönta klimatnyhetssidan Carbon Brief. Storbritannien bör därmed ses som en förebild för Sverige och andra länder.

4. Klimatdemonstrationerna växer. Klimatdemonstrationer, inspirerade av svenska Greta Thunberg, hölls i cirka 1500 städer i över 100 länder fredag den 15 mars. Eftersom världen behöver minska utsläppen snabbt är det positivt att pressen på politik och näringsliv växer.

5. Stöd för EU bland medborgarna. Enligt en stor undersökning från Pew Research Center om inställningen till EU i 10 medlemsländer så är 62 procent av de tillfrågade positiva till EU, vilket kan jämföras med 37 procent som är negativa. Vidare anser 74 procent av de tillfrågade att EU bidrar till fred.

6. EU förbjuder vanligaste engångsplastprodukter. EU-parlamentet röstade för att förbjuda vanliga engångsplastartiklar som bland annat tallrikar, bestick och sugrör från och med 2021. De plastprodukter som förbjuds i och med EU-beslutet täcker 70 procent av de produkter som hittas som skräp i naturen. Så troligen innebär beslutet att våra stränder kan bli renare snart.

7. Sysselsättningen fortsätter öka. Antalet sysselsatta ökade med 54 000 i februari 2019, vilket innebär en fortsatt ökning av sysselsättningen. Detta enligt Statistiska Centralbyrån.

8. Finland förbjuder kol. Från och med 1 maj 2029 kommer det vara förbjudet att producera el från kolkraftverk i Finland. Kol står för cirka åtta procent av Finlands elförsörjning.

9. Ny teknik kan producera vätgas från havsvatten. Att använda vätgas för att driva transporter, energilagring eller i industriprocesser har lyfts fram som en miljövänlig lösning. Vätgas kan produceras genom att el används för att dela vatten till vätgas och syrgas. Men ett problem har varit att det hittills krävts rent vatten, som är en begränsad resurs, för att tillverka vätgas. Men nu har forskare lyckats utvinna vätgas från havsvatten, skriver ny teknik.

10. Smart insulinspenna underlättar för diabetessjuka. Pennan innehåller inte bara en spruta utan även “ett minne och kan rapportera värden, exempelvis vid vilken tidpunkt man tog sprutan”, skriver Sveriges Radio. Test visar att pennan ökar tiden då insulinsjuka har bra blodsocker.