Signerat Eskilstuna ligger inte längre i framkant som cykelkommun och Vingåker är inte ens med i matchen. Det visar Cykelfrämjandets ranking. EK/ST berättade om den, och om Eskilstunas avhopp från undersökningen, på nyhetsplats förra veckan. Rankingen, kallad kommunvelometern, jämför kommuners satsningar på cykling, som investeringar i cykelvägar och informationsinsatser. 

Kommunerna deltar frivilligt och bara ett fyrtiotal är med. Men det ger ändå ett gott underlag – hårda fakta och tillräckligt många kommuner av liknande storlek att jämföra sig med.

Vingåker är här något av ett mysterium. Siffrorna visar mycket låg ambition för cykling – kommunen satsar knappt något. Ändå väljer Vingåker att delta i denna jämförelse. Förhoppningsvis bådar det gott för framtiden.

När det gäller Eskilstuna bekräftar Cykelfrämjandet en bild som går att se från fler håll. För inte så många år sedan var kommunen något av en pionjär på området. Den tiden är förbi. Man har sänkt ambitionsnivån medan andra kommuner har höjt sina.

Det har byggts och fortsätter byggas cykelbanor och annat för cykling i Eskilstuna. En del är mycket bra, som det nya cykelgaraget vid tågstationen. Men satsningarna sker inte alls i samma omfattning som i jämförbara kommuner och vägunderhållet lämnar mycket att önska. Cykelunderlaget är på många platser direkt undermåligt med hål, kanter eller ett lapptäcke av väglagningar, att jämföra med den jämna, släta vägbanan för bilar. 

Kommunens beslut att inte sopsalta gång- och cykelbanorna denna vinter har inte fått några större konsekvenser på grund av det milda vädret. Men även det är betecknande för ambitionsnivån som speglas i kommunvelometern: Eskilstuna spenderar en tredjedel av det som jämförbara kommuner gör på cykelinfrastruktur, räknat per kommuninvånare. 

Resultatet är därefter och syns i Eskilstunas egna trafikmätningar, där fasta räkneverk och manuella observationer visar att mängden cyklister i kommunen inte ökat, och kanske till och med minskat, på 5-10 år.

En slutsats som följer av detta är uppenbar: För att öka, eller ens hålla liv i cyklingen, i enlighet med allehanda miljö- och trafikmål, måste man avsätta pengar. Nya, ändamålsenliga cykelvägar måste byggas och det som har byggts måste underhållas. Det finns inget sätt att komma runt det.

I Eskilstuna finns det gott om idéer och ambitioner i tjänstemannaorganisationen. Men politisk uppbackning saknas. Inga folkvalda i majoriteten driver frågorna och de medel som behövs tillförs inte. Då blir det så här.