Gästkrönika Sedan etableringen vid Skavsta för snart tjugo år sedan har Ryanair kommit att bli den dominerande aktören på flygplatsen i Nyköping. I 14 år har Skavsta varit det irländska bolagets bas i Sverige. Säg det bolag som inte försöker dra fördel av en dominerande position. Ryanair är en av det så kallade lågprisflygets mest kända aktörer, på gott och ont. Prisbilden har varit en sida av myntet, en annan har varit de återkommande kontroverser och konflikter, med flygplatser och med fackliga aktörer.

De senaste turerna kring det stängda navet på Skavsta, baseringen av ett antal flygplan, är inte enbart följden av Ryanairs strategiska val. Ryanair har viss brist på flygplan, sett till vad som tidigare har planerats. Det är ett antal nya Boeing 737 Max-flygplan som inte har levererats som tänkt. Flygplansmodellen har haft stora förseningar i produktionen efter två uppmärksammade olyckor, i Indonesien, oktober 2018, och i Etiopien, mars 2019. Detta har påverkat en mängd bolag världen över. 

Flygmarknaden kännetecknas av hårda tider. Lågpriskonkurrensen är skarp och många väletablerade bolag får jobba hårt för sin existens. Dessutom finns ett utvecklingstryck drivet av klimathotet och efterfrågan på ett mer hållbart flyg.

Flygplatsen Skavsta ser för sin del ljuspunkter i passagerarutvecklingen. Nästan 2,3 miljoner passagerare reste via flygplatsen ifjol. Men Ryanairs neddragningar blir märkbara i och med sommartidtabellen för 2020. Det betyder färre avgångar och färre destinationer.

För flygplatsens ägare, där Nyköpings kommun har en minoritetspost, är den stora framtidsutmaningen att locka in fler aktörer som vill trafikera Stockholm Stavsta. I nuläget är Wizz Air det andra stora bolaget lokalt. Med fler aktörer skulle förstås känsligheten för enskilda flygbolags förändringar minska.

För många flygresenärer är Skavsta och Ryanair intimt förknippade. Bolaget har ett gällande marknadsföringsavtal med Nyköpings kommun, vilket kommunen i november valde att förlänga med ett år till 2021. Hur mycket skattemedel som läggs på detta är numera upp till kommunen. Marknadsföringsavtalen – alltid omdebatterade, ständigt förnyade – har varit ett fast inslag i relationerna mellan Nyköpings kommun och Ryanair sedan början av 2000-talet. 

Kort sagt, Ryanair vet hur kommuner fungerar, hur relationer kan drivas och vilka påtryckningar som kan få effekt. Efter 20 år i Sverige och omfattande utbyten med kommuner och folkvalda vore det närmast tjänstefel att inte ha koll på hur den offentlighetsprincipen fungerar. Vi kan alltså lugnt utgå från att vd:n Michael O’Learys "hemliga" brev, där han kräver att Nyköpings ledning arbetar för att avskaffa flygskatten (Södermanlands Nyheter 17/2), redan har uppnått en del av syftet. Uppmärksamheten i medierna och budskapets framförande i offentligheten förstärker missnöjesmarkeringen.

 

Olof Jonmyren är politisk redaktör på Södermanlands Nyheter (c).