Rätt statsråd föll, Anders Ygeman hade ansvar för regeringens samordning i säkerhetsfrågor och Anna Johansson för Transportstyrelsen, där känslig sekretesskyddad information lades i datadrift utomlands med icke säkerhetsklassad personal. Detta ansvar kom de inte undan, trots att båda hölls ovetande av underställda tjänstemän. Riksdagens konstitutionsutskott ger i torsdagens betänkande stöd för den bild av haveriet i Transportstyrelsen som successivt vuxit fram.

Det så gott som helt enhälliga KU-betänkandet bekräftar också att det funnits svagheter i säkerhetsmedvetandet när det gäller risker för spionage och andra angrepp mot statliga datorsystem under regeringen Reinfeldt och regeringen Löfven. Men ingen av de båda regeringarna var delaktig i hur Transportstyrelsen gjorde sin fatala upphandling, där utländsk icke säkerhetsklassad personal via bilregistret kunde ha kommit åt uppgifter om hemliga agenter i svensk underrättelsetjänst. När Säkerhetspolisen agerade 2015 och regeringskansliet informerades gjorde anmärkningsvärda brister på tjänstemannanivå att statsråd – även statsministern själv – fick information för sent. Statsministerns egen statssekreterare, som hade ett särskilt ansvar, har därför fått lämna sin post.

KU:s betänkande är även till hjälp för att bedöma konflikten om att avsätta även försvarsminister Peter Hultqvist (S). Att han hade anledning att tro att statsministern var informerad på rätt sätt är även utskottets bedömning, likaså att han själv på ett rimligt sätt hanterade sin del av ärendet.

Ställningstagandet, till att börja med inom alla de fyra allianspartierna, för misstroendeförklaring mot försvarsministern hade inte bara svag saklig grund, som KU nu enhälligt visar. Det var också ett politiskt felsteg i fråga om säkerhetspolitiken och hotet från Putinryssland.

Där bör några kloka ord av KU-ordföranden Andreas Norlén (M) på torsdagens presskonferens uppmärksammas. Han och vice ordföranden Björn von Sydow (S) samt andra ledamöter har med framgång försökt renodla den konstitutionella och juridiska granskning av statsråd och regeringsarbete som är utskottets uppgift, och undvika inslag av politisk taktik. För fjärde året i rad har det blivit nästan helt enhälliga betänkanden.

Andreas Norlén sade att det breda samförståndet i utskottet är värdefullt i en tid då utländska och inhemska krafter försöker vålla osäkerhet och splittring. En betydelsefull motkraft är att vårda de parlamentariska institutionerna. Att han syftade på inte minst det Putinryska undermineringsarbetet i västländer är uppenbart.

Den säkerhetspolitiska aspekten på förra sommarens konflikt om försvarsministern ligger utanför KU:s granskningsområde, och Andreas Norlén gick inte närmare in på den. Men Peter Hultqvist har gått in för ett stärkt samarbete om försvaret med andra demokratier, och har av det skälet utsatts för lögn och förtal från Putinrysslands säkerhetstjänst och trollfabriker. Att avsätta honom skulle ha blivit en olycklig säkerhetspolitisk signal, särskilt som det i så fall skulle ha skett med röster från ett parti – SD – där partiledaren uttalat sig för att Frankrikes president borde bli Marine le Pen – en med Putin lierad och av Putins maktapparat finansierad nyfascist.

När Jan Björklund (L) och Annie Lööf (C) insåg att misstroendeyrkandet mot Hultqvist var en felbedömning var de förnuftiga nog att ändra sig.

Partiledningarna i M och KD gick däremot vidare med att vilja avsätta en svensk politiker som står för en av Kreml särskilt ogillad försvarspolitik, och göra det med stöd av ett parti som ingår i en kontinental extremhöger där samspelet med Putinregimen är utbrett.

Andreas Norlén (M) och hans KU-kollega Tuve Skånberg (KD) har i KU-prövningen inte rubbats av partiledningarnas anmärkningsvärda missgrepp. De båda har visat prov på gott omdöme, något som saknades i deras partiledningar.