För även om dagens fria skolval på pappret gäller samtliga, är det långt ifrån alla föräldrar och elever som vet att de har rätt att välja någonting annat än den närmaste kommunala skolan.

Ett aktivt skolval skulle ändra situationen och öka kraven på att kommunerna tydligt informerar om rättigheten. Dessutom skulle det synliggöra dagens informationsunderskott, som hindrar föräldrar och elever från att göra medvetna val, eftersom det är svårt att jämföra skolor och väga för- och nackdelar med olika pedagogiker och inriktningar.

För att komma till rätta med bristerna krävs dels riktat stöd till dem som behöver vägledning.

Dels tydligt uppstaplad information på Skolverkets och kommunernas hemsidor, där uppgifter om alla grundskolor, kommunala som fristående, listas.

Det handlar om att enkelt kunna jämföra saker som snittbetyg, resultat på nationella prov, lärartäthet, klasstorlek, andel behöriga lärare, pedagogisk inriktning, tillgång till elevhälsa och bibliotek, skolgårdens storlek i relation till antal elever, ifall maten lagas på plats eller transporteras till skolan och sammanfattningen av det senaste utlåtandet från Skolinspektionen.

I England har man gått så långt att alla skolor betygssätts enligt en fyrgradig skala, där ett är underkänt, två att skolan behöver förbättras, tre bra och fyra utmärkt. Då vet alla, svart på vitt, vad olika skolor levererar, och dåliga prestationer blir omöjliga att dölja.

Men tyvärr räcker det inte att göra skolvalet obligatoriskt, helst i hela landet, vilket är ett beslut som gott kan fattas av riksdagen under nästa mandatperiod.

Eleverna måste även kunna ta sig till och från skolan, oavsett var de bor, och eftersom skolan enligt lag ska vara avgiftsfri, bör det gälla oavsett vilken skola eleven väljer, och oavsett om föräldrarna har möjlighet att skjutsa eller har råd med busskort.

Lösningen ser olika ut på olika orter. I Eskilstuna har exempelvis alla grundskole- och gymnasieelever fria bussresor, vilket är en bra start. I andra kommuner behövs en utökning av skolskjutsen, så att det blir likvärdiga villkor för elever i fristående och kommunala skolor, något som långt ifrån alltid är fallet i dag. I annat fall riskerar det att bli en praktisk eller ekonomisk fråga i vilken skola ett barn kan gå.

Då är inte skolvalet lika för alla.