Ledare En av förra veckans mest underrapporterade nyheter är att antalet sommarkurser på 18 universitet och högskolor, bland annat Mälardalens högskola, kommer att bli fler nästa år. Totalt kommer ytterligare cirka 2 000 studenter få möjlighet att studera under sommaren och det är lärarutbildningen som har högsta prioritet.

Syftet är dels att studenterna ska komma snabbare ut i arbetslivet. Dels att lärare som redan är behöriga ska kunna utöka sin kompetens inom ytterligare ett ämne.

 

Det finns ingenting annat att säga om satsningen än att tanken är god.

När arbetslivet diskuteras i Sverige, med mantrat att vi måste jobba mer och längre för att klara välfärden, bland annat eftersom vi blir allt äldre, ligger fokus i regel på att förlängningen ska komma i slutet av arbetslivet. Det har med all rätt lett till höjd pensionsålder.

Tyvärr är det betydligt färre som påpekar att de nya åren lika gärna – eller snarare också – kan läggas i början av arbetslivet genom att korta sträckan mellan studiestart och examen. 

 

I dag är etableringsåldern i Sverige för högskoleutbildade 30,5 år, vilket enligt Timbros rapport "Hur kan vi sänka etableringsåldern bland högskoleutbildade?" är två äldre än för studenter i Danmark och Norge. Med tanke på att betydligt fler läser vidare efter gymnasiet nu än i början av 1990-talet, när etableringsåldern, det vill säga den ålder då minst tre fjärdedelar av åldersgruppen arbetar, låg på 20-21 år, skulle alltså ytterligare två år i början av arbetslivet för akademiker göra stor skillnad, både för samhällsekonomin och för den enskildes livsinkomst och pension.

Här kan sommarkurser utgöra ett viktigt komplement. Inte för att modellen fungerar för alla utbildningar. Exempelvis kommer kursutbudet aldrig att kunna vara lika stort på sommaren som under terminerna. Utan för att genomströmningen på universitet och högskolor är väldigt dålig och alla sätt att skynda på kunskapsinhämtningen är av godo.

 

Enligt Timbrorapporten är såväl medianstudietiden som den genomsnittliga studietiden cirka sex år, trots att bara var fjärde student läser en utbildning på fem år eller mer. Det betyder att många inte tar sina högskolepoäng på utsatt tid och ett sätt att komma till rätta med det är att erbjuda kurser under somrarna, när många studenter antingen inte gör någonting eller jobbar inom områden utan koppling till utbildningen.

Därutöver kan fler sommarkurser göra att en del studenter som läser treåriga utbildningar kan avsluta dem på två och ett halvt år, vilket bara är att välkomna.