Ledare Vad håller Eskilstuna Logistik och Etablering och kommunens politiska ledning på med? 

I oktober informerade logistikbolagets vd, David Hofmann, den egna styrelsen och styrelsen i ägarbolaget Eskilstuna Kommunföretag om en nära förestående försäljning av flygfältet i Kjula, även kallad Eskilstuna flygplats. Kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S), tog med samma information i sitt skriftliga svar på en interpellation från Vänsterpartiets gruppledare, Maria Forsberg.

 

Det heter att ett konsortium bestående av bland annat Niedersachsen Bank, tidigare refererad till som ”tysk storbank”, och en Dubai-baserad industrigrupp. Allt påstås hållas samman av Blend Finance – ”finansiell global rådgivare och i vissa fall investerare”.

I informationen till styrelserna finns även en prislapp – motsvarande 200-250 miljoner kronor för flygfältet. I ett senare skede ska man köpa ytterligare mark och bygga ut det till en internationell flygplats.

 

Men, som EK/ST berättar på nyhetsplats, finns det stora problem med den berättelsen. Någon Niedersachsen Bank existerar inte. Den bank som logistikbolagets vd angav till tidningen, genom en hemsidesadress, NBank, är ingen storbank eller ens en affärsbank utan delstaten Niedersachsens organ för näringslivsstöd. Banken förnekar bestämt sin inblandning i flygaffären. Samma sak gör en affärsbank som ligger i Niedersachsen och som tidningen kontaktat för att utesluta missförstånd.

När så tidningen konfronterar ordföranden i Eskilstuna Logistik och Etablering AB, Johan Holmqvist (nominerad av Moderaterna), är beskedet att bolaget ”går in i en tyst period” under vilken inga intervjuer om flygplatsen ges. Vidare säger Holmqvist att det finns ”inget case” till dess att det finns ett konkret erbjudande om att köpa flygplatsen. ”Allt annat blir en gissningslek och det vill jag inte ägna mig åt.”

 

Det är så dags. Har man sagt A får man nog vara så snäll att även säga B, C och D. Åtminstone när det är sådana egendomligheter med de uppgifter som logistikbolagets ledning och kommunstyrelsens ordförande har gett. 

För frågorna hopar sig. Vilken inblick har vd, David Hofmann, och styrelseordförande Johan Holmqvist, i den påstådda affären? Vad vet de om de påstådda deltagarna i det påstådda konsortiet? 

Hur mycket vet logistikbolagets och Eskilstuna Kommunföretags styrelser om dessa köpare? Eller rättare sagt, hur mycket har styrelserna bemödat sig att få veta när de informerades om den förestående affären och de stora summor som köparna sägs villiga att betala? Har någon gjort den avancerade efterforskningen i form av en nätsökning på Niedersachsen Bank och därefter ställt frågor till vd:n?

 

Det står klart att några utomstående svenska aktörer har en nyckelroll i affären. Vilka är de? Vilka egna intressen har de i processen? Får de betalt av logistikbolaget? Hur mycket har i sådana fall redan betalats ut?

Och varför har kommunstyrelsens ordförande, Jimmy Jansson (S), så dålig koll på vad han tar med i sitt interpellationssvar, i sin officiella information till kommunfullmäktige och medborgarna?

 

Johan Holmqvist borde veta bättre än att tro att hans ”tysta period” kommer att respekteras. Detta är ett kommunalt bolag med krav på öppenhet. Frågorna ovan kan ställas av vem som helst i vilka kanaler som helst, exempelvis av oppositionen på det fullmäktigemöte där Jimmy Jansson var på väg att agera buktalardocka åt den som är upphovsperson till uppgifterna om den påstådda flygplatsaffären.

Det finns många skäl till varför de här flygdrömmarna inte hör hemma i Eskilstuna. Men nu räcker denna slutsats: Till dess att motsatsen bevisas får hela denna flygplatsaffär betraktas som ett luftslott.