Så har bland annat Liberalernakallat de asylsökande ungdomar som regeringen, med hjälp av Centern, vill ge ny chans till uppehållstillstånd. Jan Björklund och andra i Liberalerna har gått så långt som att ställa afghanska män mot kvinnor från andra länder som får utvisningsbeslut.

Det är vårdslöst och oanständigt. Ett motstånd mot lagen, baserat på principer, får inte leda till fingerpekande mot och social brännmärkning av människor utifrån deras kön och nationalitet.

Men det finns ett annat problem med framför allt Liberalernas hårda argumentation mot den så kallade gymnasielagen. Deras fras "utan asylskäl" kan vara talmot bättre vetande.

I juni förra året krävde partiet ett stopp för samtliga utvisningar till Afghanistan.

– Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats påtagligt under våren och försommaren. Det har lett till att Tyskland beslutat att stoppa alla utvisningar. Sverige borde fatta samma beslut. Det är för farligt där, sa Jan Björklund till Aftonbladet.

Men sedan ändrade sig Liberalerna. De anför två skäl. Det ena är ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket i augusti. Efter en analys av säkerhetsläget bekräftar myndigheten att internflykt för vuxna män och vuxna par som saknar nätverk på tillflyktsorten”kan vara relevant och rimligt framförallt till städerna Kabul, Herat eller Mazar-e-Sharif”. Med andra ord: De kan utvisas dit.

Det andra skälet som Liberalerna anger är att Tyskland har återupptagit sina utvisningar till landet.

Det finns dock problem med båda dessa argument. Migrationsverkets bedömning kan ifrågasättas. En genomgång av säkerhetsläget i Afghanistan, gjord av FN:s flyktingorgan UNHCR i mars – och som finns på Migrationsverkets hemsida – landar i motsatt slutsats. ”Internflyktsalternativ (exempelvis i Kabul och Herat) är inte ’relevanta och rimliga’ i avsaknad av familjestöd och effektivt lokalt nätverk”, skriver UNHCR. Samma bedömning gör människorättsorganisationer som Amnesty, som bestämt avråder från att utvisa människor till Afghanistan.

När det gäller Tyskland är det riktigt att landet återupptog utvisningarna till Afghanistan efter ett uppehåll förra året. Men man beslutade att begränsa tvångsutvisningarna till tre kategorier av personer: brottsdömda, människor som bedöms vara säkerhetsriskeroch de som motsätter sig fastställande av deras identitet. Det handlar om mycket få individer.

De övriga får en sorts tillfälliga uppehållstillstånd, som är av olika längd eftersom de beslutas av delstaterna. Tillstånden ger rätt att arbeta och berättigar till bidrag som är lägre än för asylsökande.

Tyskland har även en motsvarighet till gymnasielagen. Den som har fått ett utvisningsbeslut men går på eller påbörjar en lärlingsutbildning får stanna tills utbildningen är avklarad, vilket kan ta upp till 3,5 år. Därefter ges möjlighet till nytt uppehållstillstånd vid arbete.

Den svenska verkligheten är mycket lik den tyska, trots att många svenska politiker har valt att inte se den. Många tusen människor som har fått, och kommer att få, utvisningsbeslut kan inte och kommer aldrig att kunna utvisas. Orsaken,i fallet med afghaner, är skärpa asylregler som inte tar hänsyn till faktiska skyddsbehov.

En väg ut ur detta är utvisningsstopp som det tyska, säkerhetsventiler som den tidigare lagparagrafen om ömmande omständigheter och/eller andra vägar till uppehållstillstånd, som gymnasielagen. Om man inte väljer att genomföra regelrätt amnesti. Alternativet är ett omfattande och växande skuggsamhälle.

Vad väljer Liberalerna?