Tidigare barnhälsovårdsöverläkaren Agneta Lindsjö-Silfverforsen har avlidit. Hon blev 82 år.

Agneta Lindsjö-Silfverforsen till minne

Personligt

Barnläkare och den tidigare barnhälsovårdsöverläkaren Agneta Lindsjö-Silfverforsen har den 9 december 2015 oväntat gått bort.

Agneta Lindsjö föddes den 14 augusti 1933 på Helsingborgs lasarett som yngst av två döttrar till lasarettets barnläkare David Lindsjö. Agnetas mamma Anna var född von Möller, och kom från släktgodset Skottorps slott uppe på Hallandsåsen utanför Laholm. Då orostider rådde ute i Europa beslöt familjen 1939 att flytta upp till Stockholm. Det fanns ännu ett skäl till flytt eftersom pappa David det året utsetts till generalläkare och chef för Sveriges krigsmakts sjukvård. Redan 1940 kom familjen att köpa den älskade herrgården Eka utanför Eskilstuna.

Agneta började sin skolgång i Engelbrekts folkskola på Östermalm för att senare fortsätta i dess kommunala flickskola. därifrån gick hon vidare till det 4-åriga gymnasiet Lyceum för flickor å Östermalm där hon tog studentexamen 1953.

Agneta tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet i Stockholm på 1960-talet och fortsatte som underläkare med vidareutbildning inom infektions- och tropikmedicinen bland annat på Epidemisjukhuset vid Roslagstull i Stockholm. Tidigt kom hon att intressera sig för barns sjukdomar och utvecklingspediatriken och speciellt barn med Downs syndrom.

Efter att ha fått tjänsten som barnhälsovårdsöverläkare för Sörmlands län vid Centrallasarettet, nuvarande Mälarsjukhuset i Eskilstuna 1971, beslöt familjen att bosätta sig nere på Eka. Tjänsten som barnhälsovårdsöverläkare hade Agneta i 27 år från 1971 till sin pension 1998.

Agneta Träffade sin make Lennart i Göteborg 1987 då de läste socialmedicin på Nordiska Hälsovårdshögskolan för barnläkaren professor Lennart Köhler. Paret förlovade sig 1987 och gifte sig den 8 januari 1989.

Agneta avslutade de medicinska studierna vid Nordiska Hälsovårdsskolan med en MPH-examen 1998 med avhandlingen: En strukturerad svensk modell för hälsoövervakning av barn i åldrarna 6, 10 och 18 månader.

Agnetas stora engagemang i trafik- och barnsäkerhetsfrågor gjorde att hon fick ett USA-stipendium av NTF som hon fick hämta i USA hos sponsorerna 3M i Minnesota. Hon har även belönats med guldmedaljen För Gagnelig Gärning av Eskilstuna kommun för sina insatser som barnhälsovårdsöverläkare och även fått motta Eskilstatyetten 1996 för sin omsorg om länets barn.

Agneta har alltid varit känd som en mycket glad, vänlig och generös person som älskat sitt yrke och sin familj, sina hästar och hundar och den gamla herrgården Eka.

För familjen, alla bonusbarnen och många kära kollegor och vänner

Birgitta Lindsjö

Lennart Silfverforsen