Barbro Sköldebrand till minne

Till Minne

Barbro Sköldebrand, Leksand, har avlidit i en ålder av 77 år. Hon sörjs närmast av barn med familjer.

Barbro Sköldebrand flyttade till Hälleforsnäs senare delen av 1980-talet. Hälleforsnäs var då en industriort med knappt 2 000 innevånare och med ett Järnbruk som hade haft sin glansperiod.

Under de tjugo år som Barbro bodde i Hälleforsnäs engagerade hon sig mycket aktivt i ortens föreningsliv.

Hon var med och startade föreningen Hälleforsnäs Gjuterimuseum, som senare har kompletterats med Bandymuseum. Där visas industrins och ortens verklighet.

Vidare var hon med och startade föreningarna Kolhusteatern och Bruksmarknaden. Kolhusteatern har spelat populära sommarteatrar i det gamla Kolhuset i över tjugo år. Även Bruksmarknaden har funnits i över tjugo år. Marknaden har bland annat blivit som en "hemvändardag” för utflyttade Hälleforsnäsbor.

Barbro startade även en tidning; Hälleforsnäs Allehanda. Syftet med tidningen var att det skulle vara ett gratis informationsblad för boende i Hälleforsnäs med omnejd. I dag delas tidningen ut gratis till alla hushåll i Hälleforsnäs med omnejd. Tidningen har årgång 17 och har utkommit med över 150 nummer.

Vi Hälleforsnäsbor har att tacka Barbro Sköldebrand för hennes initiativ- och föreningsengagemang. Detta har medfört att det finns fler kulturarrangemang än som är vanligt på liten ort.

Kjell Carlsson

Läs mer om dessa ämnen

HälleforsnäsKolhusteaternTill minne