Gertrud Ovari Nemeth.

Gertrud Ovari Nemeth till minne

Till Minne

En stor personlighet med ett sällsamt levnadsöde har lämnat oss. Gertrud Ovari Nehmet avled natten till den 24 februari på sitt ”boende”, Heden i Malmköping.

Gertrud föddes i Wien år 1931 som enda barn till en österrikisk mor och en magyarisk (ungersk) far, en husaröverste i Kejserliga Livregementet.

Wien förblev hennes känslomässiga hemort och staden var henne kär.

På grund av trycket från nazisterna måste familjen flytta till Sopron i Ungern när Gertrud var 10 år. Där fostrades hon i en klosterskola vilket påverkade henne genom livet och hon höll fast vid sin katolska kyrka.

I Sopron blev hon präglad av ”det gamla” kultursamhällets påverkan och värderingar och fick stor delaktighet i musik, konst och övriga yttringar av en kulturell miljö. Det blev hennes "färdkost” från ungdomstiden i Centraleuropa.

Men kommunismen gjorde det omöjligt att leva i Ungern för den lilla familjen som hade bildats med Gertrud, maken Anton och lille sonen Laszlo. På motorcykel flydde de år 1956 med Laszlo emellan sig mot Wien, där man stannade i ett år för att därefter bege sig till Sverige.

Första uppehållsorten var en flyktingförläggning i Grangärde. Gertrud och Anton gav sig direkt på att lära sig svenska och skaffa en försörjning i nya hemlandet. De studerade tidningarnas platsannonser och Gertrud kunde dessutom med sina språkkunskaper snart agera tolk på svenska för andra flyktingar.

Anton och Gertrud fick arbeten på några orter i Sverige, med början i Falköping. De etablerade sig väl och skapade ett hem och en svensk tillvaro.

Till Flen kom familjen år 1960. Gertrud fick tjänst på kommunförvaltningen och Anton på vägförvaltningen. De bodde i villa i Flen och hade ett fint fritidshus i Forsa. Gertrud älskade blommor och tyckte mycket om odling av nyttoväxter, så deras trädgård var en fröjd att beskåda.

Familjen fick göra många resor inom Europa, både till släkten i Österrike och Ungern och till andra platser. Gertrud hade en upptäckarglädje och stark känsla för skönhetsupplevelser.

Dock avled Anton år 1989.

Gertrud gjorde sin senaste utlandsresa år 2011 när hon med familjen firade sin 80-årsdag i Wien.

I tidsperioden därefter fick Gertrud alltmer kämpa mot en ohälsa som fördunklade hennes liv. Men den bröt ingalunda ner hennes kreativitet, sociala kompetens, hennes livsvilja och positiva livssyn. Hon var mycket duktig på handarbete och skapade de underbaraste verk av bland annat garn. Hennes vakenhet och intresse för omvärlden var obruten.

I sånggruppen ”Korallerna” i Flen, där hennes vackra altröst gav bärighet, var hon idésprutan och skaparen av sångprogram för gruppen, på grundval av sin rika svenska och internationella sångskatt.

Från och med maj 2018 och fram till sin bortgång var hennes tillvaro en ”berg- och dalbana” av sjukhusvistelse, rehabilitering och nya dråpslag. Hon tog sig igenom alla med obändig energi .

Den sista prövningen var att hon föll i november förra året, varvid hon bröt en arm och blev illa tilltygad. Med stöd av ett träningsprogram från personal på Heden fick hon upp rörelseförmågan i armen. Och genom sin metodiskhet med vilken hon genomförde allt, uppnådde hon för inte så länge sedan målet att förflytta sig utan hjälpmedel.

Hon fick sluta sitt liv i ett skede när det gick, relativt sett, uppåt för henne, vilket vi är djupt tacksamma för.

Gertrud lämnar ett stort tomrum efter sig och hon kommer fortsatt att finnas med oss.

För vännerna genom Barbro Helmersson

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

EuropaFlenMusikTill minne
Relaterat