Foto: Anneli Seidl Harald Åström.

Harald Åström till minne

Till Minne

Vårt samarbete inleddes i Humanistiska förbundet i Eskilstuna under senare delen av 90-talet. Harald var då ordförande i styrelsen och jag ledamot. Dess sammanträden förlades till respektive ledamots hem och var under Haralds ledning mycket stimulerande och uppskattade. Hans omfattande kontaktnät gjorde att vi kunde engagera kända och skickliga föreläsare inom vitt skilda ämnesområden.

Med tiden visade det sig att både Harald och jag var intresserade av trav och brukade pröva lyckan genom att då och då var för sig ta en ”Harry Boy”. Efter en tids diskussioner bildade vi, för att öka vinstchanserna, ”S:t Eskils travsällskap”, bestående av fem deltagare, de flesta med anknytning till S:t Eskils skola. Varje omgång föregicks av taktisk argumentering och följdes upp av utvärderande resonemang. Med tiden ändrades gruppen sammansättning. Den sista raden med sju rätt tippades och inlämnades av Harald under senare delen av januari.

På fråga av en journalist inför sin 90-årsdag svarade Harald att han nu för tiden inte så ofta träffade bekanta och vänner men att de desto oftare hördes per telefon. Detta gällde även för vår del, även om vi bodde nära varandra.

Samtalen var alltid mycket intressanta och uppfriskande. Där visade sig Haralds breda intresseområden. Han var en entusiastisk korsordslösare och konsulterade ibland mig i frågor som rörde det antika Grekland och Rom. För övrigt citerade han på antik grekiska både Anakreon och Homeros, vilket jag vanligtvis inte brukar få uppleva i Eskilstuna.

Frågor om språkriktighet aktualiserades ofta. Harald var en skarpsynt analytiker av tidningsprosan. Vi var vidare eniga om Shakespeares och Strindbergs suveräna språkbehandling.

Det skall här tilläggas att Harald under flera decennier innehaft en lektorstjänst i svenska och engelska vid S:t Eskils skola, före detta Högre allmänna läroverket, där hans undervisning i hög grad uppskattades av eleverna. Han skrev sin licentiatavhandling om H.C. Andersen. Avhandlingen blev tryckt och utgiven.

Titt som tätt berättade han om olika framstående personer att de en gång varit hans elever. Med glimten i ögat kunde han ibland nämna att han nyss träffat en gammal elev i sjuttioårsåldern.

Mitt idrottsintresse har för det mesta varit svalt. Inom detta område fick jag lära mig mycket av Harald, bland annat vad en cykelspark innebar. En sådan brukade nämligen då och då med framgång praktiseras av Zlatan. Längdskidåkning, friidrott och cykellopp tillhörde också grenar där mina kunskaper fördjupades.

Ofta kommenterades aktuella politiska frågor som försvaret, Natoanslutningen, migrationen och Brexit. Harald var medlem av Liberalerna och har under många år varit deras representant i kommunfullmäktige, kulturnämnden och en kommundelsnämnd.

På det personliga planet berättade Harald om sin uppväxt och gymnasietid i Luleå, om universitetsstudierna i Stockholm, där han träffade sin hustru Birgitta, som blev journalist vid Eskilstuna-Kuriren och som tragiskt gick bort i förtid, och om sina döttrar Ulrika, logoped i Stockholm, och Malena, anställd vid en domstol i Edinburgh och även konstnärligt verksam. Hans dotter Hedvig omkom tillsammans med sin fästman i en bilolycka. Om detta säger Harald i intervjun på sin 90-årsdag: ”Det var hårda slag. Först dog min fru när hon var 50 år, sedan min äldsta dotter när hon var 22. Men vad skall man göra? Det är bara att acceptera, när sådant inträffar. Jag tänkte att nu behövs jag ännu mer för mina döttrar som finns kvar.” Han förlorade även sin särbo Margareta i en obotlig sjukdom.

För den tidningsläsande allmänheten var Harald välkänd för sina bokrecensioner och kåserier i Eskilstuna-Kuriren.

Harald blev 93 år. Han lämnade oss hastigt och oväntat. Vi upplever att han hade mycket kvar att dela med sig av. Hans döttrar har förlorat en omtänksam far och vi en trofast vän, en framstående kulturpersonlighet och en engagerad fritidspolitiker med många intressen.

Lars Elfving

Läs mer om dessa ämnen

Platser/EskilstunaEskilstuna-KurirenTill minneskola och utbildning