Harry Lindblad till minne

Till Minne

En av våra största Åkerskännare har gått ur tiden.

Harry hade ett stort engagemang för sin hembygd och han sågs ofta med sin kamera runt halsen.

Han var med och fotograferade vid både stora och små händelser i samhället.

Alla dessa bilder, filmer och diabilder strukturerade Harry noggrant i pärmar och lådor och en del av materialet finns även med i boken ”Ögonblick i Åker”.

Harry var en av initiativtagarna till ”Torsdagstramparna”. Det var cykelturer som ägde rum i vår hembygd på 80-talet och som till slut blev 101 olika turer. Alla dessa turer finns också tydligt dokumenterade i ord och bild.

Vi var många som fick ta del av Harrys bilder och berättande vid olika sammankomster.

Åkers hembygdsförening har nu fått förmånen, enligt Harrys önskemål, att förvalta allt detta dyrbara material till eftervärlden, vilket vi är mycket tacksamma för.

Åkers hembygdsförening

Pelle Johansson

Läs mer om dessa ämnen

Åkers styckebrukFotograferingTill minne