Biskop Johan Dalman har utsett Jarl Jergmar till hedersprost i Strängnäs stift. Här är de tillsammans med Jarls hustru Barbro Jergmar och Pernilla Parenmalm, kyrkoherde i Torshälla församling där Jarl Jergmar är vikarierande komminister. Foto: Strängnäs stift

Jarl Jergmar utnämnd till hedersprost

Strängnäs
annons

Biskop Johan Dalman har utnämnt Jarl Jergmar till hedersprost i Strängnäs stift. Utnämningen är ett tecken på uppskattning för mångåriga pastorala insatser.

Jarl Jergmar fick sin titel den 7 september, i samband med Präst- och diakonmötet i Örebro. Han blir prost honoris causa "För uppskattade emeritus-insatser i Strängnäs stift såväl inom ramen för en obruten följd pastorala förordnanden, som i kvalificerat engagemang i stiftets herdaminneskommitté och stiftshistoriska sällskap."

Hedersprost är en titel som biskopen kan dela ut till präster för förtjänstfulla insatser. Ofta handlar det om sådant som ligger utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Själva titeln innebär inget för yrkesutövningen utan är en ren hedersbevisning.

Det är biskopen som själv avgör vem som ska bli hedersprost. Det finns inget särskilt regelverk utan allt bygger på sedvana inom kyrkan.

Jarl Jergmar, född 1935, prästvigdes 1960 och har tidigare varit kyrkoherde i Svenska Olaus Petri församling och ambassadpredikant i Helsingfors. Jarl Jergmar gick i pension 2000. Han tjänstgör som vikarierande komminister i Torshälla församling sedan 2015.

Läs mer om dessa ämnen

Svenska kyrkanTorshälla
annons

Mest delat denna vecka