Johan Kejerfors till minne

Till Minne

Johan Kejerfors, Stockholm, har den 7 december 2017 avlidit efter en kort tids sjukdom. Närmast anhöriga är fadern Olle, brodern Robert och systern Anna.

Johan var uppvuxen i Eskilstuna och påbörjade sin utbildning till socionom 1992 på Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Hans intresse för socialt arbete var sprunget ur ett starkt internationellt engagemang för biståndsarbete i utvecklingsländer.

Strax efter socionomexamen fick Johan erbjudande om att delta i ett forskningsprojekt i Rio de Janeiro och blev 1998 antagen som forskarstuderande vid institutionen med professor Sven Hessle som handledare. Johan vistades under lång tid i de områden han studerade, och disputerade 2007 med avhandlingen "Parenting in Urban Slum Areas – Families with Children in a Shantytown of Rio de Janeiro", som handlade om de sociala villkoren för föräldraskap i de områdena.

Efter disputationen arbetade Johan under en kort tid vid Högskolan i Gävle men kom tillbaka till Stockholms universitet 2008, denna gång som lektor och med ett uppdrag som studierektor för socionomutbildningen. Johan var en mycket omtyckt och skicklig pedagog. När han disputerade inträffade något mycket ovanligt: ett stort antal studenter närvarade med banderoller, hejarop och gratulationer. I sitt arbete som studierektor under tio års tid har Johan i mycket hög grad bidragit till att utveckla socionomutbildningen till en av universitetets mest sökta utbildningar, med hög relevans för arbetsmarknadens behov. Vi är mycket tacksamma för att ha haft Johan som kollega och vän.

2017 tog Johan ett steg vidare i karriären inom Stockholms universitet när han började som utbildningsledare vid Områdeskansliet för humanvetenskap. Rollen innebar att samordna alla lärarutbildningar vid Humanistisk, Juridisk och Samhällsvetenskaplig fakultet, till omfattningen Sveriges största lärarutbildning. Trots att Johan bara fick tillfälle att jobba ett drygt halvår i denna position, hann han bli mycket uppskattad för sin gedigna kompetens när det gäller utbildningsfrågor. Som arbetskamrat utmärkte sig Johan genom sin samarbetsförmåga och stora hänsynsfullhet, humor och integritet. Han lämnar oss kollegor i stor saknad.

Johan Kejerfors blev 55 år gammal.

Lena Hübner

Fredrik Oldsjö

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaTill minneskola och utbildning
Relaterat