Kunglig ”lakej” Det finns åtta kammarherrar i Sverige, till en del utspridda över hela landet, och en av dem är Per Ström från Eskilstuna. Han började sitt hedersamma uppdrag för fyra månader sedan och står sedan dess till konungens och drottningens fria förfogande då det är aktuellt med ceremoniella högtider. Foto:

Man säger inte nej när kungen kallar…

Personligt

Det är naturligtvis väldigt ofint att tacka nej till ett hedersuppdrag. När Per Ström från Eskilstuna fick frågan accepterade han genast, att avböja var aldrig aktuellt. Sedan några månader tillbaka ingår han därför i den ceremoniella kretsen kring den svenske kungen. Kammarherre är en titel att vara stolt över.

Så värst betungande är nu inte den här helt oavlönade befattningen. Per var under 2011 bara i tjänst vid ett enda tillfälle på Stockholms slott, en vacker oktoberfredag ingick han i uppvaktningen då konungen tog emot fyra nya ambassadörer.

Vid sådana arrangemang fungerar kammarherrarna som något av guider i slottet. De tar emot gästen, går i procession till kungen och ledsagar sedan även ut när ambassadören fått sin officiella sanktion.

– Uttåget blir något mindre formellt, det är ett imponerande fungerande maskineri med stor värdighet.

Inramningen är både festlig och pompös. Precis såsom man avser. Till det bidrar förstås den guldbroderade uniform som lyckligtvis tillhandahålls av husgerådskammaren.
– Intressant. Spännande. Och roligt.

Stora middagar

Ungefär så sammanfattar han sitt första uppdrag och även de kommande. Nästa gång det är aktuellt under vårkanten. Vid stora middagar, audienser och statsbesök assisterar kammarherrarna, för det mesta två och två men också vid större tillfällen samtliga. Totalt finns åtta tjänstgörande kammarherrar jämte fyra kabinettskammarherrar. Tillsammans med de tre ceremonimästarna utgör de ceremonistaten. Per Ström är den senast engagerade kammarherren och hoppas få fortsätta fram till pensionen.

– I dag är jag 53 och man får hålla på tills man blir 70 eller 75, det finns ingen exakt gräns. Jag får säkert tillfälle att bli ännu mer högtidlig vid vissa tillfällen.

Har befattningen inneburit några problem eller överraskningar?
Efter viss tvekan svarar Per nej.
– En del i det hela är ju att känna till slottets vinklar och vrår, vi ska ju vara behjälpliga med både det ena och det andra och då måste man förstås ha god lokalkännedom.

Helt ovan vid högtidliga tillställningar är nu inte Per Ström och det är fullt möjligt att hans meriter på området vägdes in då han fick erbjudandet. Själv vet han inte och i sådana här sammanhang frågar man inte oavsett hur nyfiken man kan vara. Men organisationsförmåga har han i sin tjänst som akademiintendent vid Uppsala universitet där en av uppgifterna är att arrangera mottagningar med högklassig stämpel.

Teologie doktor

Till Uppsala kom Per efter studenten på S:t Eskil 1977 och han blev vid universitetet så småningom doktor i teologi med inriktning just på ceremonier. Någon prästvigning blev det dock inte, i stället fick han sin befattning vid lärosätet administration 1997 och trivs mycket bra med sin roll.

Rötterna till Eskilstuna släpps emellertid inte. Över jul- och nyårshelgen är han ”hemma” och laddar om batterierna.

Bland annat då för ”nya äventyr” på kungliga slottet i huvudstaden.