BokströmFoto i Eskilstuna fotograferar nyfödda!

BokströmFoto i Eskilstuna erbjuder fotografering utan kostnad av nyfödda för publicering av ”Välkommen till världen” i Eskilstuna-Kuriren och på www.ekuriren.se
Kostnad för annons tillkommer.
Välkommen till BokströmFoto, Ruddammsgatan 16, 633 40 Eskilstuna. Ring för tidsbokning 070-720 10 73.

Eskilstuna-Kuriren äger rätten att publicera bilderna i publikationer utgivna av Södermanlands Nyheter, Eskilstuna-Kuriren och Katrineholms-Kuriren.
Publiceringsrätten innefattar även internetupplagorna.