S-gruppen i BuN i Strängnäs skriver en replik till SD:s insändare om skolutredningen i Strängnäs. Bilden visar Fogdö skola. Foto: Linda Djapo.

Replik: Alla frågor kommer att besvaras inom kort

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till Sverigedemokraternas insändare "Vi hade förväntat oss fler svar!", publicerad den 22 december. Skolstrukturutredningen i Strängnäs diskuterades på kommunfullmäktige den 18 december. Gruppledaren för SD anser att inga svar levererades på frågor som ställdes.

Vi anser att det tydligt redogjordes för varför det är nödvändigt att omorganisera den kommunala skolan i Strängnäs.

De flesta anföranden som gjordes var av känslomässig karaktär vilka är svåra att säga någonting om.

Den oro vårdnadshavare la fram är majoriteten helt på det klara med och vi kommer att göra allt vi kan för att se till att elever som behöver byta skola ska komma ditt tryggt och få en så bra och trygg skolgång som det bara är möjligt.

Alla de frågor som oppositionen ställde i sitt återremissyrkande kommer att besvaras inom kort.

Flera av inläggen från oppositionen och allmänheten handlade om landsbygden i stort  och det är till stora delar en annan fråga.

Politiker som bor i de områden där protesterna är som störst har inte haft det lätt under behandlingen av denna fråga. Mer eller mindre förtäckta hot och mindre smickrande uttalande om flera personer har figurerat  i olika medier.

Totalt består den kommunala skolan av elva enheter. Fyra små enheter utgör 38 procent av kommunens antal skolor och där går cirka 130 elever F–3. På de övriga sju enheterna som utgör 62 procent går det sammanlagt cirka 2 700 elever. Den organisationen är inte hållbar in i framtiden och det är inte god hushållning med skattemedel. Det finns en klok person som skrivit följande:

"Det största slöseriet av tid är att lägga energi på att försöka förklara något för någon som inte vill höra det man vill säga."

Hur det än går i skolstrukturutredningen känner vi stor respekt för allas åsikter i frågan.

S-gruppen i BuN i Strängnäs

Torbjörn Johansson

Wailith Edstein

Lars-Göran Yeudakimchikov-Malmqvist

 

Läs också

( 12 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaSträngnäsLandsbygdReplikskola och utbildning
Relaterat