Eva Sundgren, professor i svenska vid Mälardalens högskola, menar att artikeln "Lärarprogram vid MDH har för få sökande", publicerad i Eskilstuna-Kuriren den 24 augusti, ger en missvisande bild.

Replik: Ämneslärarprogrammet vid MDH har god kvalitet

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till artikeln "Lärarprogram vid MDH har för få sökande", publicerad i Eskilstuna-Kuriren den 24 augusti. Artikeln ger en felaktig bild av ämneslärarprogrammet vid MDH, och jag vill bemöta det som lyfts i artikeln och modifiera den bild som målas upp.

Under bilden står: ”Nästan ingen vill läsa till högstadie- eller gymnasielärare på MDH.” Ämneslärarutbildningen har olika inriktningar och det är ingången med matematik som har haft så få sökande att de inriktningarna i år inte erbjuds. Men vi har under flera års tid haft stora grupper som har börjat läsa ämneslärarutbildningen med ingång svenska, och de flesta av dem läser kombinationen svenska och engelska.

Jag var under flera år programansvarig för ämneslärarutbildningen och vet att de problem som vi brottas med finns över hela landet. Det nya lärarprogrammet började ges 2011 och det var dåligt söktryck de första åren över hela landet. De som började därefter har ännu inte gått sina 5 eller 5,5 år. I artikeln står att bara två personer tagit ut sin ämneslärarexamen i år, men de siffrorna blir missvisande, eftersom alla resultat från vårterminen inte har kommit in.

Ämneslärarprogrammet behövs i regionen, och vi behöver också ha starka ämnen för att stärka kompetensen inom övriga lärarprogram. Det är olyckligt när medierapporteringen ger en så dyster och orättvisande bild av MDH:s ämneslärarprogram. Det är oroande för studenter, blivande studenter, lärare och det omgivande samhället.

Eva Sundgren

professor i svenska

Läs mer om dessa ämnen

Mälardalen högskolaReplik
annons

Mest delat denna vecka