Tommy Kvarsell uppmanar församlingen och Näshultaborna till att stå upp mot Sven-Erik Öhlins agerande och kräva att han skriver under avtalet utan att några avgifter ska betalas. Foto: Mikael Andersson. Foto:

Replik: Beslut om fiberfrågan bör hanteras av församlingen

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till artikeln "Församlingen vill rädda fibern i Näshulta", publicerad den 3 februari.

Jag kan inte bli mer än förbannad när jag läser om den inställning som kyrkan har om utveckling av landsbygden och i detta fall Näshulta och fiberutbyggnaden. Att en representant för Strängnäs stift ser mer på pengarna än att vi som bor på orten ska få en hållbar överlevnad ser jag som ett hot från kyrkan.

Våra skattepengar som stiftet genom kyrkan inkasserar ska naturligtvis användas på det sätt som främjar vår framtid, inte tvärtom. Den mark som kyrkan äger tillhör oss som bor på den och ska användas för vårt ändamål. Vi har betalat för den och ska ha rätten att nyttja den för vår framtid. Pengarna som marken ger ska naturligtvis komma oss till del på bästa vis och inte sätta stopp för vår utveckling. Detta kan synas en naiv inställning till hur kyrkan sköter sitt åtagande, men den förtjänar inte bättre än att behandlas så som den alltid behandlat oss människor, med förtryck.

I detta fall borde ni inte ta ut någon avgift från oss vilket blir verklighet genom att ni tar ut avgiften från ledningsägaren. Avgiften för intrånget ser ni som en avkastning på marken förstås och vi i församlingen får betala den dubbelt upp genom ledningsrätten samt med den peng som kyrkorådet ger som stöd. Slantar som vi i församlingen betalat på vår skatt och gåvor från församlingens medlemmar. Pengar som skulle kunna användas på bättre vis i församlingens arbete med barn och äldre. Det var ju smart tänkt!

Att Sven-Erik Öhlin egenmäktigt kan sitta och besluta vad som ska ske i vår församling ser jag som ett systemfel och borde aldrig få äga rum. Denna fråga skulle naturligtvis hanteras i församlingen där beslutet borde tas. Men kyrkan styr som den alltid gjort, tryck ner församlingen så kraften tar slut och det blir tyst i kyrksalen.

Jag borde sluta här men uppmanar församlingen och Näshultaborna till att stå upp mot detta förtryck som sker genom Sven-Erik Öhlins agerande och kräva att han skriver under avtalet utan att vi ska betala några avgifter. Till kyrkorådet riktar jag som många andra en tacksamhet i stunden men uppmanar även rådet att ta frågan vidare internt för att få rättelse och ”fri” utbyggnad av fibernätet på kyrkans mark.

Tommy Kvarsell

Senior församlingsmedlem

 

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Svenska kyrkanNäshultaFiberReplik
Relaterat