Miljöpartister har alltid blundat för fysiska realiteter som att ingen lyckats hitta kopplingen mellan utsläpp och klimat, skriver Lennart Back. Foto:

Replik: Det finns ingen klimatkris

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till Miljöpartiets debattartikel "För att rädda klimatet måste vi börja nu" publicerad den 6 februari. Debattartikeln innehåller ovetenskapligt snömos. Författarna skriver att ”det är planetens viktigaste val”. Att sedan antyda att det hänger på Miljöpartiet att rädda planeten från en påstådd klimatkris är inget annat än hybris. Vad Miljöpartiet än tänkt sig göra är åtgärderna verkningslösa. Bland annat skulle räddningen enligt artikeln bestå i mer så kallad förnybar energi.

Termodynamikens första huvudsats säger att energi inte kan skapas eller förstöras – bara ändra form. Förnybar energi är påhittat för att ge gröna system för energiproduktion en mer positiv framtoning än de förtjänar. Man säger sig vilja minska ”utsläppen”. Det är ett dåligt argument i Sverige där elproduktionen redan är i stort sett utsläppsfri. I verkligheten blir det heller ingen minskning. Förnybart släpper ut mer än kärn- och vattenkraft när hela livscykeln beaktas.

Miljöpartister har alltid blundat för fysiska realiteter som att ingen lyckats hitta kopplingen mellan utsläpp och klimat. Kopplingen finns bara i datorprogram. FN:s klimatpanel konstaterade 2001 att klimatet i realiteten är oförutsägbart. Nyare vetenskapliga publikationer ger den kraftfullaste växthusgasen vattenånga en mer dominant roll i takt med att koldioxidens minskar. Ett tecken på att detta stämmer är att den globala temperaturen och halten koldioxid inte följts åt.

Av 10 000 luftmolekyler är 4 koldioxid. Tron att den gasen skulle vara ett dominerande öka-minska-vred för globala temperaturen är helt orealistisk – rentav naiv. Att alla klimatrelaterade påfund som koldioxidskatter, kraven på fossilfrihet, utbyggnaden av så kallad förnybar energi samt angreppen på vårt bilåkande och köttätande ytterst vilar på denna obevisade och i princip falsifierade hypotes verkar tyvärr okänt för de flesta. Miljöpartiet är de som i skydd av denna okunskap hårdast propsar på mer av denna onödiga inhumana ”utveckling”

Lennart Back

före detta adjunkt i maskinteknik

Läs mer om dessa ämnen

KlimatförändringarReplik