Även om vartenda svensk avlopp årligen skulle kontrolleras, skulle Östersjön förbli ett övergött innanhav, skriver Anna Werner, samhällspolitisk analytiker, Villaägarnas Riksförbund. Foto:

Replik: En procent av svenska enskilda avlopp når Östersjön

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

VVS-fabrikanternas råd skriver på Eskilstuna-Kurirens debattsida den 10 augusti att enhetliga regler för enskilda avlopp skulle minska algblomningen. Det stämmer att övergödningen av Östersjön lokalt påverkas av fosfor- och kväveutsläpp från enskilda avlopp. Men av de utsläpp som når Östersjön är det högst en procent som kommer från svenska, enskilda avlopp. För att komma till rätta med det generella övergödningsproblemet krävs andra åtgärder.

Mårtenssons rop efter "enhetliga regler" handlar om att VVS-fabrikanterna vill att alla avlopp ska omfattas av de återkommande kontroller som Havs- och vattenmyndigheten föreslår för nya avlopp.

Mycket vill ha mer. Istället för att glädjas åt att branschorganisationens medlemmar kommer kunna sälja jobb för åtskilliga miljarder tack vare de nya reglerna, kräver Mårtensson att även avlopp som fått godkänt under tidigare lagstiftning får nya kontrollkrav.

Det är viktigt att avloppen uppfyller lagen, men kontrollapparaten bör inte överdimensioneras med överdrivna miljöargument. Mårtensson vill vara miljövän, men genom att ta bort fokus från Östersjöns verkliga bovar gör han innanhavet en björntjänst. Även om vartenda svensk avlopp årligen skulle kontrolleras, skulle Östersjön förbli ett övergött innanhav. Det behövs insatser på en helt annan nivå för att rädda Östersjön. Och på helt andra områden.

Nya reningskrav som innebär stora kostnader för fastighetsägare borde först utredas med avseende på kostnadseffektivitet. Alternativa metoder för att uppnå samma miljönytta borde undersökas.

VVS-fabrikanterna och deras medlemmar kan med fördel istället lägga energi på att ta fram en fungerande kvalitetsmärkning av enskilda avlopp och dess ingående delar.

Anna Werner

samhällspolitisk analytiker, Villaägarnas Riksförbund

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

replikAvloppBostadMiljö
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka