Hemtjänsten i Eskilstuna ska göras om, vilket bland annat innebär att omvårdnadspersonal inte längre ska arbeta med rena serviceinsatser som till exempel städning, skriver förvaltningschefen Johan Lindström.

Replik: Hemtjänsten håller på att omorganiseras

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar på insändarna "Vad händer inom hemvården i Eskilstuna" och "Hemtjänsten uppfyller inte kvalitetskraven", publicerade den 6 mars.

Vår fokus är att leverera vård och omsorg av hög kvalitet till våra brukare. Och vi har generellt en god kvalitet på våra insatser. Det händer tyvärr ibland att vi inte lyckas hålla den kvalitet vi har lovat. Vi tar varje avvikelse på stort allvar och jobbar aktivt med att förbättra och utveckla våra arbetssätt för att hålla uppe kvaliteten.

Vi har genomfört mycket utvecklings- och förbättringsarbete inom hemtjänsten. Det har inneburit störningar för verksamheten och det beklagar vi.

Vi har fantastiska medarbetare i våra verksamheter. Medarbetare som dygnet runt, året om hjälper och stödjer Eskilstunas invånare på olika sätt. Vi vet att det kan vara tufft att arbeta inom hemtjänsten. Vi arbetar i flera olika spår för att göra det situationen bättre för våra medarbetare. Det handlar exempelvis om rekrytering till vakanta tjänster, en bättre systematiskt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Kontakta gärna enhetschef på aktuell hemtjänstgrupp om ni vill veta mer.

Stort fokus just nu ligger på att införa arbetsdelning inom hemtjänsten. Det innebär att vår omvårdnadspersonal inte längre kommer att arbeta med rena serviceinsatser som till exempel städning. Istället kommer omvårdnadspersonalen kunna fokusera på och specialisera sig inom den omvårdnad de är utbildade för.

Det innebär också att vi kommer att få en ny grupp med medarbetare som jobbar med serviceinsatserna. Vi har tagit fram denna modell tillsammans med såväl omvårdnadspersonal som chefer. Vi tror att det kommer att vara mycket positivt för såväl brukare som medarbetare.

Johan Lindström

Förvaltningschef Eskilstuna kommun

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunHemtjänstReplik
Relaterat