Sättet att orientera sig på sjukhusen liknar det sätt man orienterar sig på en flygplats, skriver Helena Söderquist i en replik om den svåra informationsskylten.

Replik: Kartan visar var målpunkterna ligger

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar på insändaren ”Obegriplig informationsskylt vid Mälarsjukhusets entré" publicerad den 12 mars. Sjukhusen innehåller väldigt många olika verksamheter. Att lista samtliga verksamheter på ett överskådligt sätt är svårt. Därför är sjukhusens orientering uppbyggd efter så kallade målpunkter. Detta för att förenkla för dig som besökare.

Kartan visar var målpunkterna ligger. Under kartan redovisar vi vilka verksamheter som finns vid respektive målpunkt.

Det finns många skäl till att använda begreppet målpunkt. Exempelvis är ”hisshallen” en vanlig målpunkt. Informationen skulle riskera att bli otydlig om många platser var benämnd med begreppet ”hiss”.

Sättet att orientera sig på sjukhusen liknar det sätt man orienterar sig på en flygplats. Där följer resenären numret på sin gate, och funderar inte på i vilken byggnad eller på vilket våningsplan hen befinner sig.

I kallelsen och på 1177.se får du information om vilken entré som är närmast den målpunkt din verksamhet ligger.

Vi kommer att utöver denna orienteringstavla lägga till en digital karta där du kan söka efter verksamheter och se vägen dit. En broschyr är också under framtagande. Vi hoppas att de två tilläggen ska förenkla orienteringen ytterligare.

 

Helena Söderquist

Verksamhetsområdeschef, Regionservice

Region Sörmland

Läs mer om dessa ämnen

MälarsjukhusetReplik