Socialdemokraterna i barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs svarar en insändare om skolutredningen. Bilden är från en protestdemonstration i november förra året. Foto: Joakim Serrander.

Replik: Kommunala skolan är hårt konkurrensutsatt

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Replik till insändaren "Socialdemokraterna i Strängnäs agerar som Moderater!", publicerad den 26 januari.

Åsikterna är många vad det gäller skolstrukturutredningen viket innebär att vi alla är angelägna om att vrida och vända på all möjlig information för att det i möjligaste mån ska ge stöd för det man själv står för. Det är helt naturligt och det är precis vad Yvonne Knuutinen gör i sitt alarmerade inlägg om majoritetens oförmåga att styra och fatta beslut för den kommunala skolans bästa.

Budgetarbete pågår varje år vid den här tiden. Media har via offentliga mejl kommit över information som man publicerat. Det finns inga beslut om att dra in så många tjänster som figurerar i pressen, men det ger en vink om att det inte håller att köra på med underskott i de kommunala skolorna utan att göra något.

Här kommer skolstrukturutredningen in. Majoriteten gör ett ärligt och seriöst försök att anpassa den kommunala skolan efter hur skolsituationen ser ut i dag och även ett försök till framförhållning in i framtiden. Kommunala skolan är hårt konkurrensutsatt. Skolorna måste dimensioneras för att få en möjlighet att samla resurser och kunna bedriva en skolverksamhet som kan bidra till högre måluppfyllelse. Efter en eventuell omstrukturering kan vi gå vidare med att börja diskutera att tillföra mer medel och eventuellt höja skatten.

Det man ska ha klart för sig är att det finns de som inte är intresserade av att den kommunala skolan minskar sin utgifter för exempelvis lokaler. Det innebär nämligen att friskolan får något lägre ersättning eftersom de ersätts med snitthyran av vad den kommunala skolan har.

Flera friskolor larmar om att de har svårt att få verksamheten att gå runt trots att de är fyllda till bredden utan tomma platser att bekosta. Detta bör ge en viss förståelse för att kommunala skolan inte heller kan klara sig utan att göra förändringar som bland annat föreslås i skolstrukturutredningen.

Torbjörn Johansson (S)

Wailith Edstein (S)

Lars-Göran Yeudakimchikov-Malmqvist (S)

Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs (S)

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsReplikskola och utbildning
Relaterat