Den som har skräpat ned som ska städa upp efter sig, skriver signaturen "Vän av ordning". Bilden är inte från det aktuella nedskräpade området.

Replik: Kommunens ansvar att städa på den privata tomten

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar på kommunens gatuavdelnings och FTI:s artikel, publicerad den 22 augusti, som bland annat handlade om nedskräpning mellan Hemköp och brandstationen. De menar att det är markägarens ansvar att städa upp på den nedskräpade privatägda marken. Det stämmer nog att det är markägaren som ska städa ifall det är markägaren som har skräpat ned.

Men förhållandet att man är markägare innebär däremot inte att man har skyldighet att städa om någon annan har skräpat ned. Normal rättsuppfattning säger oss att det är den som har skräpat ned som ska städa upp efter sig. Hittar man inte vederbörande, alltså den som har skräpat ned, så har kommunen ett sistahandsansvar att genomföra städning.

Det är gatuavdelningen inom kommunen som utövar nämnda sistahandsansvar. Det är alltså fullt möjligt att gatuavdelningen ska städa bort nedskräpning mellan Hemköp och brandstationen! En felanmälan om nedskräpning invid Hemköp "via eskilstuna.se, för att anmälan ska komma in i kommunens ärendehanteringssystem och dirigeras till en ansvarig" innebär förhoppningsvis att gatuavdelningen rullar av sofflocket och städar platsen i närtid.

Vän av ordning 

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

MiljöReplik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka