Hans-Erik Fredbäck hoppas att kommunerna lyssnar till Kristdemokraternas förslag om att införa en äldreboendegaranti som innebär att alla som fyllt 85 år själva ska bestämma när man flyttar till äldreboende oavsett hur kommunens biståndsbedömning ser ut.

Replik: Kristdemokraterna vässar pennorna inom äldrepolitiken

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till Kristdemokraternas artikel "Stoppa välfärdssveket mot våra äldre" publicerad den 24 augusti. Det var ett glädjande debattinlägg från ledande KD-politiker inom äldreomsorgen – delen särskilt boende! Äntligen tycks vi allianssympatisörer se tecken på vilja, förmåga och politisk träffsäkerhet hos det parti som förväntas inta synnerligen relevanta välfärdsuppfattningar för oss seniorer som i många fall brottas med såväl sjukdom, dålig ekonomi som själsliga/medmänskliga problem. Fortsätt debatten!

Nu utmanas våra kommuner och privata intressenter, inom området bostadsförsörjning för äldre med speciella behov och önskemål, att skärpa sin egenförmåga att sakligt bemöta de föreliggande relevanta önskemålen om valfrihet inom sektorn äldreboende.

Vi seniorer efterlyser och förväntar oss nu fortsatta kraftfulla äldrepolitiska och relevanta beslutsunderlag som grundas på empatiska krav på livskvalitet och valfrihet inom boendeomsorgen för våra särskilt utsatta äldre medborgare.

Låt oss alla stötta vår kristna allianspartner med ytterligare objektiva fakta och relevanta analyser samt basala planeringsunderlag med målet att uppnå ett tryggt individanpassat äldreboende av högsta möjliga kvalitet.

Hans-Erik Fredbäck

kristen  moderat

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KristdemokraternaModeraternaReplikÄldreboende
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka