Förändrade antalet vårdplatser handlar inte om vårdplatser för sjuka nyfödda, skriver Diana Bornstein Welff, verksamhetschef barn- och ungdomskliniken Sörmland. Foto:

Replik: Länets barnklinik anpassad för en modern vård

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Länets barn- och ungdomsklinik har sedan början på september femton vårdplatser. Antalet är beslutat av landstingsstyrelsen, detta för att det formellt krävs ett politiskt beslut för att bestämma antalet vårdplatser. I praktiken har vi däremot haft femton platser sedan våren 2014 då vi gick ned från tjugo.

Initiativet att ändra antal vårdplatser kommer alltså från oss själva efter att vi analyserat behoven och beläggningen på kliniken. Behovet av dygnetruntvård för barn och ungdomar upp till arton år kan vi tillgodose med det antal vårdplatser vi nu har. De allra flesta av våra patienter träffar vi och tar omhand i dagsjukvård och på mottagningar. Vi har dessutom förbättrat arbetsmiljön på kliniken genom att bland annat införa färre helgpass, detta med samma budget och personalstyrka som tidigare.

I länets tidningar har det varit lätt att få intrycket att det förändrade antalet vårdplatser handlar om vårdplatser för sjuka nyfödda, neonatalplatser, det gör det inte. Dessa platser ingår inte i barn- och ungdomsklinikens femton utan är en egen avdelning där det faktiskt finns planer på en utökning.

Barn- och ungdomskliniken är en länsklinik. Det innebär att vi tar emot patienter från hela Sörmland. Flest barn kommer från Eskilstuna-, sedan Nyköpings- och Katrineholmsområdet. Andelen patienter motsvarar i stort respektive andel av befolkningen och den genomsnittliga beläggningen på våra vårdplatser är 70 procent. Vi har alltså en viss marginal även om det kan förekomma toppar och överbeläggningar. 2015 hade vi i länet den värsta RS-virus epidemin på tjugofem år vilket innebar att vi hade ett mycket stort tryck på verksamheten. Om något liknande inträffar finns nu en beredskapsplan för att hantera detta och det behov av vårdplatser som kan uppstå.

Med de platser vi haft sedan 2014, och nu fått formellt beslutat av landstingsstyrelsen, kan vi ge god vård till länets barn- och ungdomar som är i behov att läggas in på sjukhus samtidigt som det ger oss möjlighet att fortsätta arbetet med mobila team och hemsjukvård. Mobila team inom barn- och ungdomssjukvården finns redan i dag i västra länet där teamen utgår från Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Verksamheten är mycket uppskattad av patienter och föräldrar och något vi såklart vill införa bredare över länet. Mobila team och hemsjukvård omhändertar ett stort antal patienter i sin hemmiljö istället för att patienterna behöver finnas på sjukhus.

Att räkna antalet vårdplatser inom sjukhusets väggar säger inte allt och är ett mycket gammalt sätt att se på och redovisa hur den moderna vården ser ut. Vår målsättning är att införa hemsjukvård för barn och föräldrar som utgår från Mälarsjukhuset under 2018.

Diana Bornstein Welff

verksamhetschef barn- och ungdomskliniken Sörmland.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetLandstinget SörmlandBarnReplik
Relaterat

Mest delat denna vecka