Att cykelbanan vid Mälarvägen inte snöröjs och sandas stämmer inte, skriver Hans Bergström i en replik. Foto: AP, Keystone, Salvatore Di Nolfi

Replik: Nya cykelbanan till Sundbyholm är efterlängtad

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till "Hellre vatten och avlopp än ny cykelbana", publicerad den 31 januari. Jag bor sedan 2005 permanent i det gamla sommarstugeområdet Ostra Knall där jag tillbringat mina sommarlov sedan 1945. Jag har under åren skrivit många insändare om behovet av cykelbana. Mälarvägen är en starkt trafikerad väg. Byggboomen efter Mälarstranden har lett till att allt fler bosätter sig i Sundbyholm, Ostra, Ostra Hage, Vreta och Ingespjuta. Sundbyholm är också ett av kommunens viktigaste besöks- och turistmål. I november blev cykelbanan klar. Då började också vintern och snön komma vilket leder till att allt fler ställer undan sin cykel.

Att cykelbanan inte snöröjs och sandas stämmer inte. Jag använder Mälarvägen i stort sätt varje dag för stadsresor och ibland röjs cykelbanan långt innan plog- och sandbilar hunnit röja bilvägen.

Sen ondgör sig skribenten över att han och grannarna efter Mälarstranden inte fått vatten och avlopp indraget. Nu är det så att Mälarvägen är en statlig väg och cykelbanan har finansierats av Trafikverket till 100 procent. Kommunen svarar för infrastrukturinvesteringar som vatten och avlopp via sitt kommunala bolag Eskilstuna Energi och miljö, EEM.

Ett tips: ute hos oss på Ostra Knall rådde byggstopp fram till 2005. Skälet var att vi inte var inkopplade på det kommunala VA-nätet. Trots långa förhandlingar med dåvarande EEM lyckades vi inte få bolaget at gräva för vatten och avlopp.

Vår samfällighetsförening tog saken i egna händer och tog ett banklån på 8,5 miljoner kronor. För det byggde vi själva ett VA-nät för 90 anslutna fastigheter och på köpet fick vi två kilometer grusväg upprustad eftersom ledningsnätet i huvudsak drogs i vägområdet. Sedan 2005 när jobbet var klart har vi fått 35 nybyggda hus på Ostra Knall.

Så gläds åt den nya cykelbanan till Sundbyholm. Till våren kommer den att användas flitigt av alla som cyklar till jobbet och för dem som vill åka ut till Eskilstunas vackraste badplats i Sundbyholm.

Hans Bergström

Boende på Ostra Knall

Läs mer om dessa ämnen

snöCykelReplik