De nya kriterierna skapar en struktur, enhetlig rättssäkerhet med likvärdiga bedömningar och möjligheter att utveckla stödinsatser, skriver politiska majoriteten i Eskilstuna.

Replik: Nya kriterier ger bättre bedömning för barn som har behov av stöd

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till Frykmans (L) artikel "Sparpaket i skolan riskerar resultaten", publicerad den 8 januari. Frykman försvarar ett system som slår oerhört orättvist mot barn som är i behov av stöd. Det vi i majoriteten gör är att förtydliga bedömningarna för att alla de barn som har behov av stöd i skolan ska få del av resurserna. De tidigare kriterierna saknade en jämlik bedömning och tydlighet. De nya kriterierna för tilläggsbelopp ger en mer rättssäker bedömning men även en tydlighet för de barn som har behov av stöd. 

Det har funnits svårigheter att kunna bedöma behoven och ansökningarna var svåra att skriva. Det har lett till att många skolor inte har lämnat in ansökningar eller inte lyckats formulera ansökningarna och därmed har många barn gått miste om stöd. Konsekvensen av otydliga kriterier har också varit att ansökningar som inte är berättigade till tilläggsbeloppet har kommit in. Det har medfört onödigt mycket administration kring ärendena. Vi i majoriteten prioriterar att lägga resurserna där de behövs framför att slösa medel på onödig administration.

Vi flyttar handläggningen av ansökningar från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsförvaltningen. De nya kriterierna skapar en struktur, enhetlig rättssäkerhet med likvärdiga bedömningar och möjligheter att utveckla stödinsatser. 

Detta medför i sin tur uppföljningsmöjligheter som ger fokus samt underlättar så att brister kan upptäckas och sårbara delar i handläggningen blir tydliga. 

Strukturen ger även en mer långsiktig planering som skapar en trygghet och barnets bästa kommer i centrum. 

Tydligheten är otroligt viktig för barnen med särskilda behov, föräldrarna samt personalen. Målet gällande tilläggsbeloppet för oss i majoriteten är att skapa trygghet, rättssäkerhet och samverkan som vi särskilt kommer att följa upp i barn- och utbildningsnämnden.

Jari Puustinen (M)

ordförande barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna

Majo Kuusikoski (S)

första vice ordförande

Lillemor Nordh (C)

ordförande gymnasieutskottet

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LiberalernaReplikskola och utbildning
Relaterat