Monica Johansson (S), landstingsstyrelsens ordförande skriver att landstinget gör många förebyggande åtgärder för att minska självmorden.

Replik: Om alla vågar se kan vi göra skillnad

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till "Landstinget Sörmland måste få en nollvision för självmord", publicerad den 31 augusti.

Hans Bergström skrev om behovet av att arbeta både med tidig intervention och med utbildning till våra medarbetare. Jag kan inte annat än att hålla med honom om vikten av detta. Det är därför vi bland annat gjort en stor satsning på våra vårdcentraler så att tillgängligheten till kuratorer och psykologer ska öka och vi vidareutbildar hela tiden våra egna medarbetare.

Bergström efterlyser att vi ska ordna en temadag om suicidprevention. Landstinget har anordnat sådana temadagar både 2014, 2015 och 2016. Samtidigt kan vi i landstinget inte komma åt problemet ensamma. Därför erbjuder vi alla arbetsplatser och föreningar utbildning i MHFA, som kan liknas vid psykisk första livräddning. Våra instruktörer lägger upp utbildningen utifrån det behov som finns och glädjande nog är intresset för detta så stort att vi i år har utbildat ytterligare 25 instruktörer och har nu 43.

Förutom MFHA erbjuder vi alla att gå en kostnadsfri webbutbildning, SPISS. I den utbildningen får man träna både kommunikation och beteende i situationer där man möter suicidnära medmänniskor och deras närstående.

Den psykiska ohälsan ökar tyvärr också bland våra yngre. Därför har vi under de senaste åren öppnat samtalsmottagningar för barn och unga. Vi erbjuder även högstadieelever utbildning i något som kallas YAM. I YAM får eleverna genom diskussioner och rollspel lära sig att handskas både med sina egna och andras känslor, relationer och empati. Helt enkelt att hjälpa både sig själv och sina kompisar.

Det är mycket oroväckande att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Vi i landstinget försöker göra vårt genom att utbilda inte bara våra egna medarbetare, utan att även erbjuda utbildningar som vänder sig till alla sörmlänningar. För det är bara om vi alla hjälper varandra och både vågar se och vågar fråga hur vår medmänniska mår som vi kan komma tillrätta med problemet.

Monica Johansson (S)

landstingsstyrelsens ordförande

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandPsykisk ohälsaReplik
annons

Mest delat denna vecka