Ragnar Lindén, MP, tycker att debattören Thore Berggren, M, smutskastar oppositionens mål att bevara landsbygdsskolorna.

Replik: Oppositionen vill ha kloka beslut

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar på debattören Thore Berggrens (M) artikel "Strängnäs har inte den opposition vi förtjänar" publicerad den 27 december. Jag vet inte hur insatt debattören är i Strängnäspolitiken men eftersom vi nu vid ett flertal tillfällen blivit anklagade för att vara populister så kan ett klarläggande vara på sin plats.

Vi driver detta helt i enlighet med det handlingsprogram som vi gick till val på 2014. Där står att läsa att MP vill ”behålla landsbygdsskolor i första hand för de yngre åldrarna”.

Vi försvarade också landsbygdsskolorna 2015 när M+S försökte lägga ner dem första gången. Då fick de backa och sa att ”Barn i åldern 6–9 ska inte åka mer buss än nödvändigt och landsbygden ska leva.” Skolorna skulle bli kvar och få arbetsro, alla var nöjda. Nu bara två år senare ska de ändå läggas ner och vi försvarar dem igen, på samma grunder.

De fördelar med nedläggning som presenteras överväger helt enkelt inte nackdelarna.

Det enda utredningen tydligt visar är att de problem som vi påtalat i flera år är reella. Det intressanta, hur utredningens förslag ska lösa problemen är tyvärr fortfarande oklart.

Utredningsuppdraget var att visa hur vi kan omfördela pengar från lokaler till utbildning. När det visade sig bli småsummor ändrades retoriken och vi har av moderata företrädare fått höra att det inte längre handlar om lokaler, inte om ekonomi, inte om studieresultat. Vad det nu handlar om verkar vara svårt att precisera.

Oppositionen har under hela hösten konsekvent efterfrågat svar på ett antal viktiga frågor kring ekonomi, lärmiljö och trygghet. Miljöpartiet har varit tydligt med att vi är beredda att se över skolstrukturen om det kan påvisas konkreta förbättringar i utbildningskvalitén. Svaren har tyvärr uteblivit. Inte ens så grundläggande frågor som hur lärartäthet och klasstorlekar påverkas har vi fått svar på. Och i brist på sakliga argument så har de politiska flosklerna och påhoppen duggat allt tätare från M+S.

Oppositionen vill inte se fler ogenomtänkta prestigebeslut. Kommunen lider redan av Moderaternas tidigare misstag kring Campus och Thomasgymnasiet. Misstag som belastat skattebetalarna med merkostnader på över 100 miljoner kronor och fortsätter att blöda tiotals miljoner per år. Miljöpartiet försöker medverka till kloka beslut och hade M+S bemödat sig att svara på våra frågor så hade en återremiss inte blivit nödvändig.

Att debattören smutskastar oppositionens avsikter och avfärdar det enorma folkliga engagemang som visats genom rekordsnabb insamling av över 10 procent av medborgarnas underskrifter säger kanske mer om debattören själv, än om dem han klankar ner på. Jag välkomnar honom ner från åhörarläktaren och in i det politiska ansvarstagandet.

Ragnar Lindén (MP)

oppositionsråd

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsLandsbygdReplikskola och utbildning
Relaterat