Vänsterpartiet i Strängnäs vill ge mer resurser till de elever och skolor som behöver det mest. Foto:

Replik: Överetablering av skolor ökar lokalkostnaderna

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Håkan Bertilsson (SP) får i sin debattartikel, "Skolutredningens förslag är rätt – rejäla satsningar behövs", publicerad den 12 oktober, det att låta som att de skolstrukturförslag som presenterats är lösningen som ska lyfta den kommunala skolan. Bertilsson vet lika väl som vi andra att de här åtgärderna inte ökar resurserna tillräckligt mycket.

Det är en överetablering av grundskolor i Strängnäs kommun. Vi har fler friskolor än många andra kommuner, det drar bort elever och ökar lokalkostnaderna. Lokalkostnaderna är däremot inte en så stor fråga som man kan tro. Strängnäs har en total kostnad för en elev på 101 300 kronor per år, medel för Södermanland är 103 500 kronor per år. Lokalkostnaderna per elev är 4 200 kronor högre per år i Strängnäs än medel i länet. Då ska man komma ihåg att de stora kostnaderna per elev uppstår i de stora nyrenoverade skolorna, inte i de små skolorna. Hundra tusen kronor i totalkostnader, fyra tusen kronor i lokalkostnader att hämta igen. Alla kan se att det har marginell effekt.

Skolstrukturutredningen säger inget annat än vad tidigare utredningar sagt, nämligen att det går att spara pengar på att lägga ned landsbygdsskolorna och Tosterö, samt Stallarholmens och Karinslunds högstadium. Länna skola har nu blivit ännu mindre än vid tidigare utredningar. Det är inte rimligt att driva en F–3 skola med färre elever i hela skolan än vad stadsskolorna har per klass. Förutsättningarna för framför allt Fogdö är bättre än för Länna. Fogdö har också låga hyreskostnader, vilket Härad inte har.

Även om vi har åsikter om skolstrukturen och lokalkostnader så tycker vi att det är effekterna för elever och familjer som är viktiga att diskutera, inte lokalkostnader på marginalen. Högstadieeleverna på Selaön får pendlingstider som deras föräldrar försöker undvika för att nå sitt jobb. Alla de små skolor som ligger nära naturen försvinner och barnen får längre restider. Är det värt pengarna?

Lokalkostnader drar pengar från utbildningen, men nu drar det också fokus från det vi egentligen borde diskutera. Hur vi ger alla barn förutsättningarna att nå sin fulla potential och vad ska Strängnäs kommuns skolor göra för att uppnå detta (och samtidigt göra lärarna friskare)?

I vårt budgetförslag för 2018 så ökar vi skolans resurser med cirka 60 miljoner jämfört med 2017, ganska exakt 10 gånger mer än vad förslaget som lägger ned de tre landsbygdsskolorna och Stallarholmens 7–9 ger i besparing. Vi vill ha mer pengar direkt fördelade till skolorna baserat på socioekonomiska faktorer (Salsa-systemet). Det är det viktigaste sättet att stötta de kommunala skolorna och låta dem få resurserna att lyfta skolresultaten.

I strukturen går det att fundera på Länna skola, liksom förutsättningarna att erbjuda fritids och skolskjuts till de stadsbarn som kan tänka sig att gå i Fogdö. Vår lösning är generellt mer resurser till de elever och skolor som behöver det mest, inte Hela-havet-stormar med lokaler.

David Aronsson

gruppledare i fullmäktige för Vänsterpartiet

Peter Hjukström

ordförande för Vänsterpartiet i Strängnäs kommun

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

VänsterpartietSträngnäsReplikskola och utbildning
Relaterat