Roy Hansson reflekterar över en debattartikel om skolan och vinster skriven av centerpartisten Tommy Ellfolk. Foto:

Replik: Skolan är inget företag och eleven ingen vara på en marknad

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

”En väl fungerande utbildning är självklart för Centerpartiet” skriver Tommy Ellfolk, lokal företrädare för partiet, i en debattartikel i EskilstunaKuriren den 13 september. En stilla undran – vem tycker något annat?

Enligt debattartikeln ger ”friare och öppnare konkurrens inom skolan” möjlighet till bättre kvalitet och riktade önskemål. Och så själva poängen; begränsat vinstuttag är ”emot ökad kvalitet och ökat jobbskapande” i välfärden.

Olika intressen driver nu denna åsikt, för att förekomma regeringens förslag om vinstbegränsning inom skolans verksamhet. Åsikter förs fram, utan kännedom om förslagets innehåll och utan hänsyn till den verklighet och de kunskaper som faktiskt finns. Och som sannolikt är kända, även för dessa debattörer.

Centerpartiet slår delvis in öppna dörrar. Alla elever i kommunens skolor erbjuds inför varje skolår möjlighet att välja skola, både kommunala och enskilt drivna. Skolorna har en stor variation i utbud i sin profil, där elevens önskemål kan tillgodoses och ge stimulans i skolarbetet som helhet. Denna valmöjlighet är numera ingen konfliktfråga – men borde kanske vara det? Skolforskning visar att skolval bidrar till segregering, ökande klyftor och sämre skolresultat.

Liberala och konservativa debattörer vill ha en statligt styrd skola – gärna driven med friskolor. Redan i dag är skolan till stor del statligt reglerad; från skolplikt, innehåll och bemanning till resultatmål. Och detta gäller lika för all skolverksamhet, vare sig den är enskilt eller kommunalt driven.

Skolan finansieras med skattepengar. De fördelas enligt samma modell till alla, både kommunala och enskilt drivna. Av röster att döma, från både profession och politik, framstår tydligt att de pengar skolan får räcker inte fullt ut till för verksamhetens behov. Frågan uppstår, varifrån hämtas pengar till vinsten? Centerpartiets vurm för vinstuttag som dynamisk kraft för små och medelstora företag är möjligen tillämplig i en ren marknadssituation. Men skolan är inget företag och eleven ingen vara på en marknad.

Det är svårt att se hur vinstuttag skulle ge bättre förutsättningar för skolan att få sina anslag att räcka till för att tillgodose en väl fungerande verksamhet och uppfyllda mål. Centerpartiets föreställning om små skolor på landsbygden, med pedagogisk kvalitet, god arbetsmiljö, tillgodosedda elevönskemål och pengar över till direktören är nog mer en blå dunst än en verklighetsbild.

Roy Hansson

Partifri

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

PolitikReplikskola och utbildning
Relaterat

Mest delat denna vecka