Försöket med sopsaltning är inte så kostsamt som miljöpartisterna Lahtis och Hedenfeldt påstår i sin debattartikel, skriver Sarita Hotti (S).

Replik: Sopsaltningsmaskinen kostade 120 000 kronor

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till Marielle Lahtis och Nina Hedenfeldts (MP) artikel "Sopsaltning bör bli mer än ett test på få platser" publicerad den 6 februari.

Vi vill alla främja hållbart resande och för majoriteten är det viktigt att hålla vårt gatunät framkomligt oavsett om det är gång, cykel, kollektivt eller bilåkande.

Tyvärr har vädret varit extra besvärligt i år och halkbekämparna har fått slita och stundtals bara vila för några timmars sömn innan de återigen gett sig ut för att göra våra vägbanor framkomliga.

Enligt de två miljöpartisterna har kommunen investerat i nya maskiner för 10 miljoner och för det fick Eskilstunaborna en sträcka av 1,6 mil sopsaltat. Vill man agera och framstå som trovärdiga politiker gör man klokt i att först tar reda på fakta innan man skriver i tidningen.

Nämnden har inte tagit beslut om att investera i maskiner. Hela testet skulle ske inom ram. Tanken var att man skulle försöka leasa maskiner för att prova på sopsaltning på den mest pendlingstäta gång- och cykelvägen. Gatukontoret lyckades till slut få tag i en begagnad maskin till en kostnad av 120 000 kronor.

Vi ser framemot att fortsätta testa sopsaltning och mäta resultatet av det för att kunna ta nya beslut och bestämma omfattning av sopsaltning framgent.

Sarita Hotti (S)

Ordförande Stadsbyggnadsnämnden

Läs också

( 10 st )

Läs mer om dessa ämnen

Eskilstuna kommunReplikTrafik
Relaterat