En insändare i förra veckan ifrågasatte varför det inte har byggts en brygga som binder samman promenaden runt ån. Nu svarar kommunen.

Replik: Utveckling av å-stråket och Stadsparken pågår

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar till signaturen "Kvalitetsgranskare” och insändaren "Vart tog den planerade träbron vägen?”, publicerad den 4 september.

Utvecklingen av Stadsparken och å-promenaden kommer att fortsätta. Medborgarförslaget om bryggor mellan Stadsparken och Djurgårdsvägen har mycket riktigt godkänts av stadsbyggnadsnämnden. Förslaget finns också omnämnt i utvecklingsplanen för Stadsparken som är antagen av kommunfullmäktige. Som budget ser ut nu finns investeringsmedel för bryggor längs med Stadsparken 2019 och 2020. Fortsatt brygga mot Djurgårdsvägen är inte prioriterat i nuläget.

För att tänka långsiktigt i utvecklingen av Stadsparken pågår ett arbete med att ta fram en trädvårdsplan. Planen har precis varit ute på internremiss. Vi påbörjar nu också en ekosystemtjänstanalys för parken. Den beräknas vara färdig i januari 2018.

Anders Enesved

avdelningschef projekt- och GIS-avdelningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun.

Läs mer om dessa ämnen

Stadsparken EskilstunaReplik
annons

Mest delat denna vecka