Tuomo Haapala och Marie Selander har flera frågor angående ett eventuell nytt kongress- och kulturhus i Eskilstuna. Foto: Mikael Andersson.

Replik: Vad kommer kongresshall/kulturhus att kosta?

Replik

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Vi har i ett par inlägg här på debattsidan kommit med synpunkter på kommunens och näringslivets planer på ett nytt kongress- och kulturhus i Eskilstuna. Kommunikationsdirektör Eva Norberg har försökt förklara hur kommunen tänker, dock utan att beröra våra centrala frågor.

Vi vill gärna få svar på hur det kommer sig att kommunens och skattebetalarnas pengar ska finansiera näringslivets behov av ett kongresshus istället för att satsa pengarna på de uppenbara sociala och kulturella behov som finns i kommunen?

Vi har i våra inlägg lyft fram några negativa erfarenheter från andra städer, där näringslivet fått betydande stöd av kommunen för att finansiera sina hus. Som regel har det uppstått motsättningar mellan kongressdelen/näringslivet, som kallar sig själva för ”närande”, och konsertdelen som beskrivs som ”tärande”.

Ändå har de fått sin del av huset som en ofrivillig gåva av skattebetalarna just tack var det kulturella alibit. Näringslivets höga lönsamhetskrav på kulturdelen har lett till utbredd kommersialisering av utbudet. För att öka omsättningen engageras kändisar av olika slag som gäster. Samma kändisar åker runt i landet i arrangemang av stora produktionsbolag. Kulturutbudet likriktas och bredden försvinner.

Ett ytterligare exempel är Linköping där stadens folkmusikfestival fått flytta till Norrköping eftersom de inte hade råd att hyra in sig hos Linköping konsert och kongress.

Vår fråga direkt till kommunen är: Hur kommer det sig att ni vill prioritera stora ekonomiska resurser till ett byggprojekt som detta? Vilka kulturskapare ska ha råd att hyra in sig i dessa lokaler i framtiden?

Vad kommer det att kosta skattebetalarna?

Dessa pengar skulle istället kunna finansiera levande kultur som kommer alla kommuninvånare till del, inte bara byggbolagen och näringslivet.

Nyligen kom så beskedet att Munktell Science Park läggs ner: Se, här frigjordes ett fint hus som kan användas av många och bidra till att höja Eskilstuna som kulturstad.

Marie Selander och Tuomo Haapala

Frilansande kulturarbetare

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

KulturReplik
Relaterat