Mona Kaanan, S och Annelie Klavins Nyström, M ordförande och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden förklarar för Vänsterpartiet vad den kulturpolitiska handlingsplanen innehåller. Foto:

Replik: Väl ment men lite för sent, Vänsterpartiet!

Replik
annons

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svar på Vänsterpartiets debattartikel ”Eskilstuna behöver ett kulturlyft”, publicerad den 14 augusti.

Det är med stigande förvåning vi tar del av Vänsterpartiets debattartikel där ett kulturlyft för Eskilstuna efterfrågas. Artikeln är välformulerad och bjuder på många goda idéer som hade varit oss till stor hjälp för några år sedan. I dag gör, eller planerar vi redan för det som skribenterna efterfrågar och detta finns väl dokumenterat i vår kulturpolitiska handlingsplan.

Den politiska majoriteten i Eskilstuna (S, M och C) delar helt Vänsterpartiets uppfattning att kulturen är viktig, både för människan och för en kommun som vill utvecklas och växa. Det är därför som vi med stolthet gärna lyfter fram att vi har en brett framtagen kulturpolitisk handlingsplan till vilken samtliga partier, utom Sverigedemokraterna yrkat bifall efter en omfattande remissrunda. I denna remiss valde Vänsterpartiet att komma in med ett antal viktiga påpekanden, vilka samtliga införlivades i planen innan den gick i tryck. Låt oss öppna den och titta lite närmare på innehållet:

Skribenterna anser att vi behöver ta ett nytt grepp kring hur vi kan stötta den lokala kulturen på ett bättre sätt. Vi har i dag ett väl fungerande stödsystem som stärker lokala initiativ, men vi är ständigt lyhörda för förbättringar. Handlingsplanen anger på sidan 9 att kommunen ska skapa förutsättningar för att arrangörer ska välja Eskilstuna. Detta ska bland annat ske genom att utreda möjligheter att stödja icke föreningsdriven kultur och om amatörutställare kan använda tomma lokaler.

Vidare anser skribenterna att vi ska sätta fokus på mötet mellan konst och människor på fler platser än våra museer. I kulturplanens delmål står att läsa att konsten ska vara modig och tankeväckande, samt att den ska möta människor i vardagen. Genom kulturplanering ska vi utveckla stadens och landsbygdens kulturella perspektiv med stadsdelsutveckling och stadsläkning. Vi vill också stärka marknadsföringen av kulturen i Eskilstuna, då vi tror att många inte känner till hur brett vårt utbud är. Läs gärna mer om det på sidan 6. Vi gjorde också tydligt att vi är öppna för satsningar på nya konstformer och uttryck när vi gästades av arrangörerna till Open Art.

Skribenterna hyser också en oro över ökade klassklyftor och vill säkerställa att vi fortsätter med lässatsningen, El-Sistema och musikskolans öppna verksamhet. Lugn, bara lugn, det vill vi också. Men för säkerhets skull har vi fastslagit även detta i planen, närmare bestämt på sidan 8. Biblioteken och musikskolan ska inkludera alla och vi skapar redan nu förutsättningar för musikskolan att nå ut oavsett socioekonomisk bakgrund. Slutligen anger planen på sidan 7 att ett samarbete med socialtjänsten ska säkerställa att barn i socioekonomiskt utsatta miljöer ska stöttas för att kunna ta del av en meningsfull fritid, via föreningsidrott eller kultur.

Mona Kaanan, S

kommunalråd, ordf. i kultur- och fritidsnämnden

Annelie Klavins Nyström, M

kommunalråd, vice ordf. i kultur- och fritidsnämnden

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaVänsterpartietKulturReplik
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka